آرشیو » فيلم ها - شهد عشق ( استاد غفاری )

بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
2 روز قبل
بیانات استاد غفاری ، شب بیست و هفتم  ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
3 هفته قبل

بیانات استاد غفاری ، شب بیست و هفتم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

🔅 لقاء در شهادت الست بوده ولی تام نبوده.
🔹 تسبیح بدون مشاهده و لقاء معنی ندارد.
✅ مراقبه از اعمال جزئی و واجبات و محرمات شروع می‌شود.
❤️ همه به لقاء می‌رسند ولی طوری برسیم که اهل بیت را خجالت زده نکنیم.
🔸تقاضای بدون پشتوانه عملی فایده ندارد.
✅ این دو روز را غنیمت بشمارید و جبران کنید.

بیانات استاد غفاری ، شب بیست و ششم  ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
3 هفته قبل

بیانات استاد غفاری ، شب بیست و ششم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

✅ برای درک عرفان، ترک گناه و رسیدن به لقاء خداوند، کتاب لقاءالله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی را بخوانید.
🔺هر بلایی سر انسان می‌آید از «من» است، حتی پس از حجب ظلمانی و نورانی.
✅ کسی که امید به لقاء پروردگار را حفظ کند به لقاء میرسد.
🔅 لقاء یعنی یکی شدن

بیانات استاد غفاری ، شب بیست و پنجم  ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
3 هفته قبل

بیانات استاد غفاری ، شب بیست و پنجم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

❤️ با خدا رفیق شو
✅ ناامید نشوید و از چند روز باقیمانده #ماه_رمضان استفاده کنید.
🔸کسی که به مرحله شهود نرسیده، نمی‌تواند «شوق» را نشان دهد.

بیانات استاد غفاری ، شب بیست و چهارم  ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
3 هفته قبل

بیانات استاد غفاری ، شب بیست و چهارم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

✅ قوّت بدن برای سلوک لازم است، پس غذای سالم بخورید.
🔹اهل مراقبه مدیریت اوقات دارد
🔸به خاطر عهد ازلی، اول از همه به خودت بدهکاری.
🌘 در این دو سه شب باقیمانده طهارت و مراقبت را حفظ کنید تا ان‌شاءالله به اِلقای ملائکه برسیم.

بیانات استاد غفاری ، شب بیست و سه ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی  ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
3 هفته قبل
محبت حضرت زهرا
1 ماه قبل

محبت حضرت زهرا

با داشتن محبت حضرت زهرا ، شب قدر نا امید نشوید

بیانات استاد غفاری ، شب هفدهم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
1 ماه قبل

بیانات استاد غفاری ، شب هفدهم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

🔺نازنازی بودن خطرناک است؛ سالک باید آماده امتحان و ابتلا باشد.
✅ باید در قلبمان خوشی و سختی یکی باشد.
❓چه زیارتی می‌رویم که شمرگونه ظلم می‌کنیم؟!
🔅برای مقام صالحین باید مراقبت بیشتر باشد.

بیانات استاد غفاری ، شب شانزدهم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
1 ماه قبل
بیانات استاد غفاری ، شب پانزدهم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
1 ماه قبل

بیانات استاد غفاری ، شب پانزدهم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

👌اهمیت ویژه باور در سلوک الی الله
🔺کم کاری و خطایمان را گردن دیگران نیندازیم
✅ «یا سیدی» را محکم بگیریم
❤️ زن و بچه امانت‌های الهی هستند، خیلی باید مواظبشان باشیم، به تفریحشان هم توجه کنید

باور کن
1 ماه قبل

باور کن

به باور رسیدی ره هشتاد ساله را یک شبه میری