آرشیو » شرح دعای ندبه - شهد عشق ( استاد غفاری )

بیانات استاد غفاری ، شرح دعای ندبه ۱۴۰2/12/17
20 اسفند 1402

بیانات استاد غفاری ، شرح دعای ندبه ۱۴۰2/12/17

?خجالتی که تو را از اعمال خوب دور می‌کند مذموم است.
?دعای ندبه بیداری و یقظه در انسان ایجاد می‌کند.
✅ خوبی‌های همسرت را ببین تا زود ببخشی.
?در تهذیب نفس هم داشته‌ها را ببین تا دشمن را مأیوس کنی.
?خیلی مواظب باشید دل نشکنید.
?آقا امام زمان درب ورودی خداست، ان‌شاءالله در این چند روز باقیمانده شعبان آقا عنایتی کنند و در را برایمان نشان دهند…

چیزی یافت نشد !