آرشیو » محرم و اربعین - شهد عشق ( استاد غفاری )

بیانات استاد غفاری ، شب یازدهم محرم ۱۴۰3/۰4/26
27 تیر 1403

بیانات استاد غفاری ، شب یازدهم محرم ۱۴۰3/۰4/26

شب یازدهم محرم(شام غریبان) ، شهر مقدس مشهد

بیانات استاد غفاری ، شب ششم محرم ۱۴۰3/۰4/21
22 تیر 1403

بیانات استاد غفاری ، شب ششم محرم ۱۴۰3/۰4/21

شب ششم محرم ، شهر مقدس مشهد

بیانات استاد غفاری ، شب پنجم محرم ۱۴۰3/۰4/20
22 تیر 1403

بیانات استاد غفاری ، شب پنجم محرم ۱۴۰3/۰4/20

شب پنجم محرم ، شهر مقدس مشهد

بیانات استاد غفاری ، شب چهارم محرم ۱۴۰3/۰4/19
20 تیر 1403

بیانات استاد غفاری ، شب چهارم محرم ۱۴۰3/۰4/19

شب چهارم محرم ، شهر مقدس مشهد

بیانات استاد غفاری ، شب سوم محرم ۱۴۰3/۰4/18
19 تیر 1403

بیانات استاد غفاری ، شب سوم محرم ۱۴۰3/۰4/18

شب سوم محرم ، شهر مقدس مشهد

بیانات استاد غفاری ، شب دوم محرم ۱۴۰3/۰4/17
19 تیر 1403

بیانات استاد غفاری ، شب دوم محرم ۱۴۰3/۰4/17

شب دوم محرم ، شهر مقدس مشهد

بیانات استاد غفاری ، شب اول محرم ۱۴۰3/۰4/16
19 تیر 1403

بیانات استاد غفاری ، شب اول محرم ۱۴۰3/۰4/16

شب اول محرم ، شهر مقدس مشهد

بیانات استاد غفاری ، شب یازدهم محرم ۱۴۰2/۰5/06
8 مرداد 1402

بیانات استاد غفاری ، شب یازدهم محرم ۱۴۰2/۰5/06

?? بعد از ۱۴۰۰ سال پرچم امام حسین علیه‌السلام بالا آمده، به خاطر مشکلات اقتصادی، این پرچم و نظام را زیر سوال نبریم.
? ابتلا و امتحان حتمی است و باعث رشد است مخصوصا برای خاصان.
? همینکه در مسیر ماندی، بزرگترین عنایت است.
? هرکه رشدش بیشتر، امتحانات بیشتر.
✅ هرچه با عمق فجایع عاشورا آشنا می‌شویم، غیرت و مردانگی‌مان در مسیر، بیشتر می‌شود.
? خدا ترسی انسان را به مراقبه و خوف محبتی می‌کشاند.

بیانات استاد غفاری ، شب دهم محرم (شب عاشورا )۱۴۰2/۰5/05
8 مرداد 1402

بیانات استاد غفاری ، شب دهم محرم (شب عاشورا )۱۴۰2/۰5/05

? اگر کسی می‌خواهد در سلوک موفق باشد، چراغ هدایت، اباعبدالله الحسین است.
✅ اشک بر اباعبدالله انسان را از جهنم نفس رهایی می‌دهد.
? حواسمان باشد نیرنگ و خیانت نکنیم چه نسبت به خانواده و.. چه در معنویت و مسیر خلیفة اللهی.
✅ انسان نباید کاری کند که به عذرخواهی بکشد.
? فقط بر دشمنان اهل بیت، غضب داشته باش.
? امشب کسی خودش را محروم نکند، امام حسین همه را می‌خرد، هرچقدر گناه داشته باشیم.

بیانات استاد غفاری ، شب نهم محرم ۱۴۰2/۰5/04
5 مرداد 1402

بیانات استاد غفاری ، شب نهم محرم ۱۴۰2/۰5/04

✅ اگر از ادب و وفای حضرت اباالفضل تبعیت کنیم خیلی عنایت می‌بینیم.
? بینش از دو عامل به دست می‌آید: «تهذیب نفس» و «علم» و یکی به تنهایی فایده ندارد.
? هر کس به مقتضای شرایطش امتحان می‌شود.
❤️ حضرت اباالفضل، دست‌گیر قوی است، به شرط اینکه اعتماد کنیم به حضرت.

بیانات استاد غفاری ، شب هشتم محرم ۱۴۰2/۰5/03
5 مرداد 1402

بیانات استاد غفاری ، شب هشتم محرم ۱۴۰2/۰5/03

? امام خمینی(ره) علی‌اکبرهایی تربیت کرد که این کشور را نجات دادند.
? ما هم باید در جهاد اکبر، علی اکبر شویم و به فرموده شهید سلیمانی قبل از شهادت شهید شویم.
? طبق آیات قرآن وظیفه ما جهاد و استقامت است، نتیجه و مقصد اعلی را خدا می‌دهد.
✅ اگر می‌خواهیم شبیه علی اکبر علیه‌السلام شویم باید فرمایش اباعبدالله را پیاده کنیم که شبیه‌ترین به رسول‌الله شویم از نظر خلقت و اخلاق..
? از نظر خلقت ما از طینت اهل بیت هستیم و فرزندان ایشان محسوب می‌شویم، زیارت جامعه کبیره را بخوانید که اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح..