قبل از مسئولیت آدم شو
 • 5 بهمن 1399 ساعت: ۱۴:۱۳
 • بازدید 1856
  20
  هشدار سلوکی

  امام خمینی(ره) : خدا نكند انسان پيش از آنكه خود را بسازد جامعه به او روى آورد و در ميان مردم نفوذ و شخصيتى پيدا كند كه خود را می‌بازد؛ خود را گم می‌كند.

  نویسنده : امام خمینی(ره) منبع : کتاب جهاد اکبر،صفحه ۲۲.
  پ
  پ

  حضرت امام خمینی (ره) در کتاب جهاد اکبر می‌فرمایند: خدا نكند پيش از كسب ملكات فاضله و تقويت قواى روحانى ريش انسان كمى سفيد و عمامه بزرگ گردد، كه از استفاده‏‌هاى علمى و معنوى و از تمام بركات باز می‌ماند. تا ريش سفيد نشده كارى كنيد؛ تا مورد توجه مردم قرار نگرفته‏‌ايد فكرى به حال خود نماييد.
  خدا نكند انسان پيش از آنكه خود را بسازد جامعه به او روى آورد و در ميان مردم نفوذ و شخصيتى پيدا كند كه خود را می‌بازد؛ خود را گم می‌كند.
  قبل از آنكه عنان اختيار از كف شما ربوده شود خود را بسازيد و اصلاح كنيد. به اخلاق حسنه آراسته شويد؛ رذايل اخلاقى را از خود دور كنيد؛ در درس و بحث اخلاص داشته باشيد تا شما را به خدا نزديك سازد.

  ? منبع: حضرت امام خمینی(ره) ،کتاب جهاد اکبر،صفحه ۲۲.

  برای آگاهی بیشتر این مطلب را هم بخوانید: بت شکنی از کعبه دل

  دریافت متن کتاب جهاد اکبر امام خمینی (ره)

  حضرت امام خمینی (ره) در کتاب جهاد اکبر می‌فرمایند: خدا نكند پيش از كسب ملكات فاضله و تقويت قواى روحانى ريش انسان كمى سفيد و عمامه بزرگ گردد، كه از استفاده‏‌هاى علمى و معنوى و از تمام بركات باز می‌ماند. تا ريش سفيد نشده كارى كنيد؛ تا مورد توجه مردم قرار نگرفته‏‌ايد فكرى به حال خود نماييد.
  خدا نكند انسان پيش از آنكه خود را بسازد جامعه به او روى آورد و در ميان مردم نفوذ و شخصيتى پيدا كند كه خود را می‌بازد؛ خود را گم می‌كند.
  قبل از آنكه عنان اختيار از كف شما ربوده شود خود را بسازيد و اصلاح كنيد. به اخلاق حسنه آراسته شويد؛ رذايل اخلاقى را از خود دور كنيد؛ در درس و بحث اخلاص داشته باشيد تا شما را به خدا نزديك سازد.

  ? منبع: حضرت امام خمینی(ره) ،کتاب جهاد اکبر،صفحه ۲۲.

  برای آگاهی بیشتر این مطلب را هم بخوانید: بت شکنی از کعبه دل

  دریافت متن کتاب جهاد اکبر امام خمینی (ره)

  ثبت دیدگاه