قبل از مسئولیت آدم شو
۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۳
بازدید 1568
19
هشدار سلوکی

امام خمینی(ره) : خدا نكند انسان پيش از آنكه خود را بسازد جامعه به او روى آورد و در ميان مردم نفوذ و شخصيتى پيدا كند كه خود را می‌بازد؛ خود را گم می‌كند.

نویسنده : امام خمینی(ره) منبع : کتاب جهاد اکبر،صفحه ۲۲.
پ
پ

حضرت امام خمینی (ره) در کتاب جهاد اکبر می‌فرمایند: خدا نكند پيش از كسب ملكات فاضله و تقويت قواى روحانى ريش انسان كمى سفيد و عمامه بزرگ گردد، كه از استفاده‏‌هاى علمى و معنوى و از تمام بركات باز می‌ماند. تا ريش سفيد نشده كارى كنيد؛ تا مورد توجه مردم قرار نگرفته‏‌ايد فكرى به حال خود نماييد.
خدا نكند انسان پيش از آنكه خود را بسازد جامعه به او روى آورد و در ميان مردم نفوذ و شخصيتى پيدا كند كه خود را می‌بازد؛ خود را گم می‌كند.
قبل از آنكه عنان اختيار از كف شما ربوده شود خود را بسازيد و اصلاح كنيد. به اخلاق حسنه آراسته شويد؛ رذايل اخلاقى را از خود دور كنيد؛ در درس و بحث اخلاص داشته باشيد تا شما را به خدا نزديك سازد.

? منبع: حضرت امام خمینی(ره) ،کتاب جهاد اکبر،صفحه ۲۲.

برای آگاهی بیشتر این مطلب را هم بخوانید: بت شکنی از کعبه دل

دریافت متن کتاب جهاد اکبر امام خمینی (ره)

حضرت امام خمینی (ره) در کتاب جهاد اکبر می‌فرمایند: خدا نكند پيش از كسب ملكات فاضله و تقويت قواى روحانى ريش انسان كمى سفيد و عمامه بزرگ گردد، كه از استفاده‏‌هاى علمى و معنوى و از تمام بركات باز می‌ماند. تا ريش سفيد نشده كارى كنيد؛ تا مورد توجه مردم قرار نگرفته‏‌ايد فكرى به حال خود نماييد.
خدا نكند انسان پيش از آنكه خود را بسازد جامعه به او روى آورد و در ميان مردم نفوذ و شخصيتى پيدا كند كه خود را می‌بازد؛ خود را گم می‌كند.
قبل از آنكه عنان اختيار از كف شما ربوده شود خود را بسازيد و اصلاح كنيد. به اخلاق حسنه آراسته شويد؛ رذايل اخلاقى را از خود دور كنيد؛ در درس و بحث اخلاص داشته باشيد تا شما را به خدا نزديك سازد.

? منبع: حضرت امام خمینی(ره) ،کتاب جهاد اکبر،صفحه ۲۲.

برای آگاهی بیشتر این مطلب را هم بخوانید: بت شکنی از کعبه دل

دریافت متن کتاب جهاد اکبر امام خمینی (ره)

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه