طی کردن راه صد ساله در یک سال
27 ژانویه 2021 - 17:01
بازدید 703
12
میانبر توحیدی

طی کردن راه صد ساله در یک سال این است که انسان به آن انقطاع برسد؛منقطع از نیرو،فهم،حرکت،ذکر و همه چیز خودش بشود! وقتی که منقطع شد، او را می‌خواهند و میبرند

نویسنده : استاد غفاری منبع : کتاب ساقی عشق، صفحه۲۸.
پ
پ

طی کردن راه صد ساله در یک سال چگونه ممکن است؟ آیت الله غفاری در کتاب ساقی عشق می‌فرماید: سالک را آن قدر امتحان می‌کنند تا از خود بی خود شود و دیگر خودش را نبیند! تا از همه چیز خودش، نیرو و توان خودش، اشک و تضرع خودش و حتی از اینکه می‌تواند خودش را عبور بدهد، منقطع شود.

✅ او باید از این گمان که «خودش توانسته از این کوه‌ها عبور کند»، خالی شود؛ آن قدر خدای تبارک و تعالی سالک را به امتحانات مبتلا می‌کند که بالاخره مجبور شود لنگ بیندازد و بگوید: «خدایا! من هیچ کاری نمی‌توانم بکنم!»

❤️ خدا در این ابتلائات و فشارها، اولا سالک را متوجه می‌کند که تا اینجا هم که آمده‌ای، کار ما بود! و بعدش هم متوجهش می‌کند که تو هيچ نداشتی و اگر هم توانستی قدمی از قدم برداری و مراحلی را طی کنی، آن هم به خاطر نسیم‌ها و جذبه‌های رحمانی ما بوده است و اگر ما لطف و عنایت خودمان را قطع می‌کردیم، همان اول، نابود شده بودی! رمز موفقیت سالک این است که به اینجا برسد.

👌لذا «طی کردن راه صد ساله، در یک سال» این است که انسان به آن انقطاع برسد؛ منقطع از نیرو، فهم ، حرکت، ذکر و همه چیز خودش بشود! وقتی که منقطع شد، او را می‌خواهند و می‌برند.

📚 استاد غفاری، کتاب ساقی عشق، صفحه۲۸.

طی کردن راه صد ساله در یک سال چگونه ممکن است؟ آیت الله غفاری در کتاب ساقی عشق می‌فرماید: سالک را آن قدر امتحان می‌کنند تا از خود بی خود شود و دیگر خودش را نبیند! تا از همه چیز خودش، نیرو و توان خودش، اشک و تضرع خودش و حتی از اینکه می‌تواند خودش را عبور بدهد، منقطع شود.

✅ او باید از این گمان که «خودش توانسته از این کوه‌ها عبور کند»، خالی شود؛ آن قدر خدای تبارک و تعالی سالک را به امتحانات مبتلا می‌کند که بالاخره مجبور شود لنگ بیندازد و بگوید: «خدایا! من هیچ کاری نمی‌توانم بکنم!»

❤️ خدا در این ابتلائات و فشارها، اولا سالک را متوجه می‌کند که تا اینجا هم که آمده‌ای، کار ما بود! و بعدش هم متوجهش می‌کند که تو هيچ نداشتی و اگر هم توانستی قدمی از قدم برداری و مراحلی را طی کنی، آن هم به خاطر نسیم‌ها و جذبه‌های رحمانی ما بوده است و اگر ما لطف و عنایت خودمان را قطع می‌کردیم، همان اول، نابود شده بودی! رمز موفقیت سالک این است که به اینجا برسد.

👌لذا «طی کردن راه صد ساله، در یک سال» این است که انسان به آن انقطاع برسد؛ منقطع از نیرو، فهم ، حرکت، ذکر و همه چیز خودش بشود! وقتی که منقطع شد، او را می‌خواهند و می‌برند.

📚 استاد غفاری، کتاب ساقی عشق، صفحه۲۸.

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه