پیام اصلی غدیر عرفان غدیر است
مهلت شرکت در مسابقه به پایان رسید

با آرزوی موفقیت برای همه عزیزان شرکت کننده

تعداد کل شرکت کنندگان: 313 نفر

افرادی که به هر 12 سوال پاسخ صحیح دادند: 182 نفر

اسامی برندگان (قرعه کشی از میان 182 نفر):

1– آقای محسن داود آبادی(75….09192) : جایزه 800 هزار تومانی

2- خانم توران نادری(48…..09180) : جایزه 300 هزار تومانی

3- خانم ساناز کمالی(21….09055): جایزه 300 هزار تومانی

4- آقای حسین رشیدپور(29….09309): جایزه 300 هزار تومانی

5- آقای رضا جلالی(68…..09212): جایزه 300 هزار تومانی

بازگشت