پیام اصلی غدیر عرفان غدیر است
مهلت شرکت در مسابقه به پایان رسید

با آرزوی موفقیت برای همه عزیزان شرکت کننده

تعداد کل شرکت کنندگان: ۳۱۳ نفر

افرادی که به هر ۱۲ سوال پاسخ صحیح دادند: ۱۸۲ نفر

اسامی برندگان (قرعه کشی از میان ۱۸۲ نفر):

۱– آقای محسن داود آبادی(۷۵….۰۹۱۹۲) : جایزه ۸۰۰ هزار تومانی

۲- خانم توران نادری(۴۸…..۰۹۱۸۰) : جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

۳- خانم ساناز کمالی(۲۱….۰۹۰۵۵): جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

۴- آقای حسین رشیدپور(۲۹….۰۹۳۰۹): جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

۵- آقای رضا جلالی(۶۸…..۰۹۲۱۲): جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

بازگشت