تاجری نکنید
۲۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۹:۴۳
بازدید 502
5

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که خواجه خود روش بنده پروری داند

پ
پ

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که خواجه خود روش بنده پروری داند

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه