بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۰/۰۴/۰۳
25 ژوئن 2021 - 2:54
بازدید 69
6

✅ عقل زمینه ساز عشق است
🔺مستی بدون عقل یعنی جهالت
🔅 سالک در عین مستی عقل را تعطیل نمی‌کند تا به لب می‌رسد و خدا جای عقلش می‌نشیند.
✅ ظاهر سالک مؤمن باید مطابق باطنش باشد تا از نفاق دور شود.

پ
پ

✅ عقل زمینه ساز عشق است
🔺مستی بدون عقل یعنی جهالت
🔅 سالک در عین مستی عقل را تعطیل نمی‌کند تا به لب می‌رسد و خدا جای عقلش می‌نشیند.
✅ ظاهر سالک مؤمن باید مطابق باطنش باشد تا از نفاق دور شود.

ثبت دیدگاه