بیانات استاد غفاری ، شب بیست و سوم محرم شرح دعای عرفه ۱۴۰۰/۰۶/۰9
۱۰ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۷
بازدید 759
7

? فایده ذکر منفی و لعن نسبت به زشتی‌های درون
❤️حاضر و ناظر دیدن دائمی خداوند از مسیر محبت
?به جای اشعار و ترانه‌های کوچه بازاری که صدمه زننده است، مناجات اهل بیت و اشعار معنوی عرفا را گوش کنید.
✅ راه نجات از مظاهر دنیوی و معنوی
? چگونه سالک سیمرغ می‌شود؟
? برخی منبریها احادیث را به نفع اهالی قدرت و ثروت توجیه می‌کنند

پ
پ

? فایده ذکر منفی و لعن نسبت به زشتی‌های درون
❤️حاضر و ناظر دیدن دائمی خداوند از مسیر محبت
?به جای اشعار و ترانه‌های کوچه بازاری که صدمه زننده است، مناجات اهل بیت و اشعار معنوی عرفا را گوش کنید.
✅ راه نجات از مظاهر دنیوی و معنوی
? چگونه سالک سیمرغ می‌شود؟
? برخی منبریها احادیث را به نفع اهالی قدرت و ثروت توجیه می‌کنند

معرفی کتاب زیارت عشق

زیارت عشق شرحی عارفانه از حضرت استاد غفاری بر زیارت عاشوراست ، زیارتی که از جانب خود محبوب صادر شده است
عشق را حسین علیه السلام معنا کرد و عشق حرکت او، سیر او، محبت او، شهادت او…. بلکه خود اوست
با این کتاب ، مستانه با خود محبوب به زیارت عشق می‌رویم….

ثبت دیدگاه