بیانات استاد غفاری ، شب بیست و سوم محرم شرح دعای عرفه ۱۴۰۰/۰۶/۰9
 • 10 شهریور 1400 ساعت: ۱۴:۱۷
 • بازدید 854
  5

  ? فایده ذکر منفی و لعن نسبت به زشتی‌های درون
  ❤️حاضر و ناظر دیدن دائمی خداوند از مسیر محبت
  ?به جای اشعار و ترانه‌های کوچه بازاری که صدمه زننده است، مناجات اهل بیت و اشعار معنوی عرفا را گوش کنید.
  ✅ راه نجات از مظاهر دنیوی و معنوی
  ? چگونه سالک سیمرغ می‌شود؟
  ? برخی منبریها احادیث را به نفع اهالی قدرت و ثروت توجیه می‌کنند

  پ
  پ

  ? فایده ذکر منفی و لعن نسبت به زشتی‌های درون
  ❤️حاضر و ناظر دیدن دائمی خداوند از مسیر محبت
  ?به جای اشعار و ترانه‌های کوچه بازاری که صدمه زننده است، مناجات اهل بیت و اشعار معنوی عرفا را گوش کنید.
  ✅ راه نجات از مظاهر دنیوی و معنوی
  ? چگونه سالک سیمرغ می‌شود؟
  ? برخی منبریها احادیث را به نفع اهالی قدرت و ثروت توجیه می‌کنند

  معرفی کتاب زیارت عشق

  زیارت عشق شرحی عارفانه از حضرت استاد غفاری بر زیارت عاشوراست ، زیارتی که از جانب خود محبوب صادر شده است
  عشق را حسین علیه السلام معنا کرد و عشق حرکت او، سیر او، محبت او، شهادت او…. بلکه خود اوست
  با این کتاب ، مستانه با خود محبوب به زیارت عشق می‌رویم….

  ثبت دیدگاه