بیانات استاد غفاری ، شب بیست و نهم محرم شرح دعای عرفه ۱۴۰۰/۰۶/۱5
۱۶ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۹
بازدید 745
10

?? همه ما فدایی رهبر هستیم، خفقان ایجاد نکنید که مردم به آقا و نظام بدبین می‌شوند و جدایی ایجاد می‌شود.
? آن جلوه‌ای که به کوه شد و موسی علیه‌السلام غش کرد نگاه حضرت سلمان بود.
❤️ مراتب جذبه عام و خاص
✅ سالکین موظف هستید حداقل هفته‌ای یک بار به استاد گزارش دهید
? کار عیب نیست، بیکاری عیب است. حتی اگر پولدار هستید حق بیکاری ندارید.
? در حلال بودن لقمه‌ها دقت کنید، البته سوءظن و تجسس نداشته باشید.

پ
پ

?? همه ما فدایی رهبر هستیم، خفقان ایجاد نکنید که مردم به آقا و نظام بدبین می‌شوند و جدایی ایجاد می‌شود.
? آن جلوه‌ای که به کوه شد و موسی علیه‌السلام غش کرد نگاه حضرت سلمان بود.
❤️ مراتب جذبه عام و خاص
✅ سالکین موظف هستید حداقل هفته‌ای یک بار به استاد گزارش دهید
? کار عیب نیست، بیکاری عیب است. حتی اگر پولدار هستید حق بیکاری ندارید.
? در حلال بودن لقمه‌ها دقت کنید، البته سوءظن و تجسس نداشته باشید.

معرفی کتاب زیارت عشق

زیارت عشق شرحی عارفانه از حضرت استاد غفاری بر زیارت عاشوراست ، زیارتی که از جانب خود محبوب صادر شده است
عشق را حسین علیه السلام معنا کرد و عشق حرکت او، سیر او، محبت او، شهادت او…. بلکه خود اوست
با این کتاب ، مستانه با خود محبوب به زیارت عشق می‌رویم….

ثبت دیدگاه