بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۰/۰۸/13
۱۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۵
بازدید 635
5

?اکثرا مردها خانواده را اذیت می‌کنند
✅ خود را در قرآن و قرآن را در خود ببینید
?اگر اهل کتمان باشید حالات بالاتر را می‌دهند
? هرچقدر حال داشتید به کتاب مفتاح‌الفلاح مرحوم شیخ بهایی مقید باشید

پ
پ

?اکثرا مردها خانواده را اذیت می‌کنند
✅ خود را در قرآن و قرآن را در خود ببینید
?اگر اهل کتمان باشید حالات بالاتر را می‌دهند
? هرچقدر حال داشتید به کتاب مفتاح‌الفلاح مرحوم شیخ بهایی مقید باشید

ثبت دیدگاه