بیانات استاد غفاری ، جلسه اخلاق خواهران ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
06 نوامبر 2021 - 14:29
بازدید 39
4

🔅بعد از قیامت جنسیت کنار می‌رود و مرد و زنی در کار نیست و امر الهی است.
🔹بر مصیبت الهی صبر کن نه اینکه برای خودت و خانواده‌ات زهرمار کنی
❤️ با کلام و نگاه محبت آمیز در خانواده زیبایی خلق کنید
✅ شیرینی و تلخی این دنیا معنا ندارد، شیرینی در اطاعت از امر مولا است.

پ
پ

🔅بعد از قیامت جنسیت کنار می‌رود و مرد و زنی در کار نیست و امر الهی است.
🔹بر مصیبت الهی صبر کن نه اینکه برای خودت و خانواده‌ات زهرمار کنی
❤️ با کلام و نگاه محبت آمیز در خانواده زیبایی خلق کنید
✅ شیرینی و تلخی این دنیا معنا ندارد، شیرینی در اطاعت از امر مولا است.

ثبت دیدگاه