بیانات استاد غفاری ، جلسه اخلاق خواهران ۱۴۰۰/۰8/15
 • 15 آبان 1400 ساعت: ۱۴:۲۹
 • بازدید 881
  12

  ?بعد از قیامت جنسیت کنار می‌رود و مرد و زنی در کار نیست و امر الهی است.
  ?بر مصیبت الهی صبر کن نه اینکه برای خودت و خانواده‌ات زهرمار کنی
  ❤️ با کلام و نگاه محبت آمیز در خانواده زیبایی خلق کنید
  ✅ شیرینی و تلخی این دنیا معنا ندارد، شیرینی در اطاعت از امر مولا است.

  پ
  پ

  ?بعد از قیامت جنسیت کنار می‌رود و مرد و زنی در کار نیست و امر الهی است.
  ?بر مصیبت الهی صبر کن نه اینکه برای خودت و خانواده‌ات زهرمار کنی
  ❤️ با کلام و نگاه محبت آمیز در خانواده زیبایی خلق کنید
  ✅ شیرینی و تلخی این دنیا معنا ندارد، شیرینی در اطاعت از امر مولا است.

  ثبت دیدگاه