بیانات استاد غفاری ، جلسه اخلاق خواهران ۱۴۰۰/۰8/15
۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۹
بازدید 667
12

?بعد از قیامت جنسیت کنار می‌رود و مرد و زنی در کار نیست و امر الهی است.
?بر مصیبت الهی صبر کن نه اینکه برای خودت و خانواده‌ات زهرمار کنی
❤️ با کلام و نگاه محبت آمیز در خانواده زیبایی خلق کنید
✅ شیرینی و تلخی این دنیا معنا ندارد، شیرینی در اطاعت از امر مولا است.

پ
پ

?بعد از قیامت جنسیت کنار می‌رود و مرد و زنی در کار نیست و امر الهی است.
?بر مصیبت الهی صبر کن نه اینکه برای خودت و خانواده‌ات زهرمار کنی
❤️ با کلام و نگاه محبت آمیز در خانواده زیبایی خلق کنید
✅ شیرینی و تلخی این دنیا معنا ندارد، شیرینی در اطاعت از امر مولا است.

ثبت دیدگاه