مقام عصمت
۱۶ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۳
بازدید 655
8
توجه به فطرت

«واعصمنی فیما بقی من عمری»
و مرا در باقی‌مانده عمرم معصوم نما.

نویسنده : آیت الله پهلوانی(سعادت‌پرور) منبع : ? جلوه نور، آیت‌الله پهلوانی(سعادت‌پرور)، صص۹۸-۹۷.
پ
پ

آیا ما هم می‌توانیم به مقام عصمت برسیم؟

✅ غیر از انبیاء و اولیاء که از بدو تولد از عصمت الهی برخوردارند، دیگران نیز( که قبل از این عالم چنانکه باز از آیات و روایات این باب استفاده می‌شود به فطرت توحید آشنا بوده و هیچ حجابی میان آنها و فطرتشان نبوده، ولی با آمدن به این عالم آن عصمت را از دست داده‌اند) اگر با توجه به دستوراتی که شارع مقدس تشریع نموده، مجاهده کرده و حجاب‌های غفلت میان خود و فطرت توحیدیشان را که نتیجه گناه و توجه به عالم طبیعت است پاک کرده و دوباره به فطرتشان باز گردند و هیچ گونه حجابی میان آنها و فطرتشان نماند، از همان لحظه معصوم به حساب می آیند.

✅ چنانکه در ادعیه تمنای چنین معنایی را از خداوند نموده و عرض می کنیم:
« و تعصمنی من کل ما نهیتنی عنه» و مرا با عصمت خود از تمام چیزهایی که نهی فرمودی حفظ کنی.
در جای دیگر عرض می کنیم:
«و اعصمنی أن أُخطیء» و مرا از خطا معصوم و محفوظ بدار.
ویا عرض می‌کنیم «واعصمنی فیما بقی من عمری» و مرا در باقی‌مانده عمرم معصوم نما.

? جلوه نور، آیت‌الله پهلوانی(سعادت‌پرور)، صص۹۸-۹۷.

https://shahdeshgh.ir/category/bayanat/orafa/

برای آگاهی از مطالب حضرت استاد غفاری سایت معرفت نفس را هم ببینید.

ثبت دیدگاه