بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
21 ژانویه 2022 - 10:35
بازدید 346
پ
پ

?خطا کردن یعنی کوچک بودن خدا در درونمان
?بدون تقوا به شهود فطری نمیرسیم
✅ دنیای بیرون نعمت است آنچه مذمت شده دنیای نفس و تعلق خاطر است
? در معیشت خانوده ، به نفست سخت بگیر نه به خانواده‌ات
✅ به دنیا دل نبند، همه دنیا ابزاری است که وجود خارجی هم ندارد

ثبت دیدگاه