بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۰/۱۰/30
 • 1 بهمن 1400 ساعت: ۱۰:۳۵
 • بازدید 681
  پ
  پ

  ?خطا کردن یعنی کوچک بودن خدا در درونمان
  ?بدون تقوا به شهود فطری نمیرسیم
  ✅ دنیای بیرون نعمت است آنچه مذمت شده دنیای نفس و تعلق خاطر است
  ? در معیشت خانوده ، به نفست سخت بگیر نه به خانواده‌ات
  ✅ به دنیا دل نبند، همه دنیا ابزاری است که وجود خارجی هم ندارد

  ثبت دیدگاه