بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ( شرح اشعار حافظ ) ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
18 ژانویه 2022 - 5:45
بازدید 384
8

✅ با آرامش رشد می‌کنیم، آرامش از طریق «به امر مولا برای مولا»
?اجازه ورود خطورات ندهیم
? تا فرصت هست قدر سلوک را بدانید
?مواظب باشیم در بازی دنیا بازی نخوریم
?آنقدر بسوزیم تا اثری از ما باقی نماند
❤️ عیش و نوش با حضرت باریتعالی
?جایگاه بلند آه عشاق

پ
پ

✅ با آرامش رشد می‌کنیم، آرامش از طریق «به امر مولا برای مولا»
?اجازه ورود خطورات ندهیم
? تا فرصت هست قدر سلوک را بدانید
?مواظب باشیم در بازی دنیا بازی نخوریم
?آنقدر بسوزیم تا اثری از ما باقی نماند
❤️ عیش و نوش با حضرت باریتعالی
?جایگاه بلند آه عشاق

ثبت دیدگاه