بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ( شرح اشعار حافظ ) ۱۴۰۰/۱۰/27
 • 28 دی 1400 ساعت: ۵:۴۵
 • بازدید 787
  12

  ✅ با آرامش رشد می‌کنیم، آرامش از طریق «به امر مولا برای مولا»
  ?اجازه ورود خطورات ندهیم
  ? تا فرصت هست قدر سلوک را بدانید
  ?مواظب باشیم در بازی دنیا بازی نخوریم
  ?آنقدر بسوزیم تا اثری از ما باقی نماند
  ❤️ عیش و نوش با حضرت باریتعالی
  ?جایگاه بلند آه عشاق

  پ
  پ

  ✅ با آرامش رشد می‌کنیم، آرامش از طریق «به امر مولا برای مولا»
  ?اجازه ورود خطورات ندهیم
  ? تا فرصت هست قدر سلوک را بدانید
  ?مواظب باشیم در بازی دنیا بازی نخوریم
  ?آنقدر بسوزیم تا اثری از ما باقی نماند
  ❤️ عیش و نوش با حضرت باریتعالی
  ?جایگاه بلند آه عشاق

  ثبت دیدگاه