بیانات استاد غفاری ، جلسه معرفتی خواهران ۱۴۰۰/۱1/09
 • 10 بهمن 1400 ساعت: ۷:۳۵
 • بازدید 552
  7

  ?تبدیل کارهای خانه به ذکر
  ?اسراف یکی از موانع معنوی خانم‌ها
  ⁉️ از مستمندان دستگیری نمیکنی و توقع داری خدا از تو دستگیری کند؟!
  ?اکثر کتکهای معنوی آقایان از عدم رسیدگی به خانواده است
  ✅ فرصت بی‌نظیر جهاد زنان در خدمت به خانواده و پاداش صبر بر مشکلات
  ? راهکار قطع نشدن حال معنوی در ایام زنانه
  ?راهکار کسب حضور قلب در نماز

  پ
  پ

  ?تبدیل کارهای خانه به ذکر
  ?اسراف یکی از موانع معنوی خانم‌ها
  ⁉️ از مستمندان دستگیری نمیکنی و توقع داری خدا از تو دستگیری کند؟!
  ?اکثر کتکهای معنوی آقایان از عدم رسیدگی به خانواده است
  ✅ فرصت بی‌نظیر جهاد زنان در خدمت به خانواده و پاداش صبر بر مشکلات
  ? راهکار قطع نشدن حال معنوی در ایام زنانه
  ?راهکار کسب حضور قلب در نماز

  برای تماشا دیگر سخنرانی ها کلیک کنید

  ثبت دیدگاه