بیانات استاد غفاری ، جلسه معرفتی خواهران ۱۴۰۰/۱1/09
۱۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۷:۳۵
بازدید 474
7

?تبدیل کارهای خانه به ذکر
?اسراف یکی از موانع معنوی خانم‌ها
⁉️ از مستمندان دستگیری نمیکنی و توقع داری خدا از تو دستگیری کند؟!
?اکثر کتکهای معنوی آقایان از عدم رسیدگی به خانواده است
✅ فرصت بی‌نظیر جهاد زنان در خدمت به خانواده و پاداش صبر بر مشکلات
? راهکار قطع نشدن حال معنوی در ایام زنانه
?راهکار کسب حضور قلب در نماز

پ
پ

?تبدیل کارهای خانه به ذکر
?اسراف یکی از موانع معنوی خانم‌ها
⁉️ از مستمندان دستگیری نمیکنی و توقع داری خدا از تو دستگیری کند؟!
?اکثر کتکهای معنوی آقایان از عدم رسیدگی به خانواده است
✅ فرصت بی‌نظیر جهاد زنان در خدمت به خانواده و پاداش صبر بر مشکلات
? راهکار قطع نشدن حال معنوی در ایام زنانه
?راهکار کسب حضور قلب در نماز

برای تماشا دیگر سخنرانی ها کلیک کنید

ثبت دیدگاه