بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۰/11/07
۰۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۵:۵۳
بازدید 533
6

✅ انسان می‌تواند به تمام مقامات معنوی برسد و اینها مخصوص افراد خاص نیست
?ذکر مقامات انبیا در قرآن برای ماست
?پدیدآورنده از پدیده جدا نیست
?ریشه همه رذائل از نفهمیدن آیات است

پ
پ

✅ انسان می‌تواند به تمام مقامات معنوی برسد و اینها مخصوص افراد خاص نیست
?ذکر مقامات انبیا در قرآن برای ماست
?پدیدآورنده از پدیده جدا نیست
?ریشه همه رذائل از نفهمیدن آیات است

ثبت دیدگاه