بیانات استاد غفاری ، شب پنجم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰1/01/۱8
 • 19 فروردین 1401 ساعت: ۷:۳۲
 • بازدید 618
  4

  ❤️ همینکه خداوند کسی را متوجه تهذیب نفس و خودسازی کرده است یعنی در آغوش خداوند است.
  ? خیلی از ضعف‌های ما ندیدن نعمت‌های الهی است، اگر نعمت‌های الهی را ببینیم صاحب معرفت و صاحب عشق خواهیم شد.
  ✅ اگر کسی نعمت را شناخت دیگر به رذایل توجه نمی‌کند و به راحتی از کنار آنها می‌گذرد. کسی که نعمت‌ها را نمی‌بیند در لغزش می‌افتد.
  ?در طول ماه مبارک اگر دو سه ساعت اول شب استراحت کنیم و دو سه ساعت در طول روز کفایت می‌کند تا انسان سحر را درک کند و نعمت #نماز_شب را ضایع نکند، نماز شب این ماه جلوه‌های دیگری دارد.
  ? این ماه ماهی است که یک ذکرش هزاران برابر ثواب دارد یعنی یک فرصت خاص است که خیلی زود می‌گذرد، باید بگو مگوها را کم کنیم و کوتاه بیاییم، حتی علما درس و بحث را کم می‌کردند تا این فرصت را از دست ندهند.

  پ
  پ

  ❤️ همینکه خداوند کسی را متوجه تهذیب نفس و خودسازی کرده است یعنی در آغوش خداوند است.
  ? خیلی از ضعف‌های ما ندیدن نعمت‌های الهی است، اگر نعمت‌های الهی را ببینیم صاحب معرفت و صاحب عشق خواهیم شد.
  ✅ اگر کسی نعمت را شناخت دیگر به رذایل توجه نمی‌کند و به راحتی از کنار آنها می‌گذرد. کسی که نعمت‌ها را نمی‌بیند در لغزش می‌افتد.
  ?در طول ماه مبارک اگر دو سه ساعت اول شب استراحت کنیم و دو سه ساعت در طول روز کفایت می‌کند تا انسان سحر را درک کند و نعمت #نماز_شب را ضایع نکند، نماز شب این ماه جلوه‌های دیگری دارد.
  ? این ماه ماهی است که یک ذکرش هزاران برابر ثواب دارد یعنی یک فرصت خاص است که خیلی زود می‌گذرد، باید بگو مگوها را کم کنیم و کوتاه بیاییم، حتی علما درس و بحث را کم می‌کردند تا این فرصت را از دست ندهند.

  ثبت دیدگاه