بیانات استاد غفاری ، شب چهارم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
07 آوریل 2022 - 6:27
بازدید 279
4

✅ راه رسیدن به باطن دعا و ارتباط با صاحب دعا
?انسان در آن واحد می‌تواند از همه بدی‌ها پاک شود و متوجه حضرت دوست شود
?حتما منطق الطیر را بخوانید
?خیلیها سوار کشتی نجات میشوند ولی باید مواظب باشند از کشتی نیفتند
?خدا را در این همه نعمت و محبت و توجهی که به تو دارد ببین
✅ داشته‌هایتان را بیشتر به یاد بیاورید
? سالک کسی است که در مقابل بدیها خوبی کند

پ
پ

✅ راه رسیدن به باطن دعا و ارتباط با صاحب دعا
?انسان در آن واحد می‌تواند از همه بدی‌ها پاک شود و متوجه حضرت دوست شود
?حتما منطق الطیر را بخوانید
?خیلیها سوار کشتی نجات میشوند ولی باید مواظب باشند از کشتی نیفتند
?خدا را در این همه نعمت و محبت و توجهی که به تو دارد ببین
✅ داشته‌هایتان را بیشتر به یاد بیاورید
? سالک کسی است که در مقابل بدیها خوبی کند

ثبت دیدگاه