بیانات استاد غفاری ، شب چهارم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰1/01/۱7
 • 18 فروردین 1401 ساعت: ۶:۲۷
 • بازدید 509
  9

  ✅ راه رسیدن به باطن دعا و ارتباط با صاحب دعا
  ?انسان در آن واحد می‌تواند از همه بدی‌ها پاک شود و متوجه حضرت دوست شود
  ?حتما منطق الطیر را بخوانید
  ?خیلیها سوار کشتی نجات میشوند ولی باید مواظب باشند از کشتی نیفتند
  ?خدا را در این همه نعمت و محبت و توجهی که به تو دارد ببین
  ✅ داشته‌هایتان را بیشتر به یاد بیاورید
  ? سالک کسی است که در مقابل بدیها خوبی کند

  پ
  پ

  ✅ راه رسیدن به باطن دعا و ارتباط با صاحب دعا
  ?انسان در آن واحد می‌تواند از همه بدی‌ها پاک شود و متوجه حضرت دوست شود
  ?حتما منطق الطیر را بخوانید
  ?خیلیها سوار کشتی نجات میشوند ولی باید مواظب باشند از کشتی نیفتند
  ?خدا را در این همه نعمت و محبت و توجهی که به تو دارد ببین
  ✅ داشته‌هایتان را بیشتر به یاد بیاورید
  ? سالک کسی است که در مقابل بدیها خوبی کند

  ثبت دیدگاه