بیانات استاد غفاری ، شب هشتم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰1/01/21
 • 22 فروردین 1401 ساعت: ۷:۵۰
 • بازدید 654
  5

  راهکار نفی خواطر و پیشگیری از آن
  ?راه رسیدن به نشاط معنوی چیست؟
  ?بختک چیست و راه نجات از آن چگونه است؟
  ?چرا بزرگان به سختی شاگرد سلوکی قبول میکردند؟

  پ
  پ

  راهکار نفی خواطر و پیشگیری از آن
  ?راه رسیدن به نشاط معنوی چیست؟
  ?بختک چیست و راه نجات از آن چگونه است؟
  ?چرا بزرگان به سختی شاگرد سلوکی قبول میکردند؟

  ثبت دیدگاه