بیانات استاد غفاری ، شب هشتم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰1/01/21
۲۲ فروردین ۱۴۰۱ - ۷:۵۰
بازدید 535
6

راهکار نفی خواطر و پیشگیری از آن
?راه رسیدن به نشاط معنوی چیست؟
?بختک چیست و راه نجات از آن چگونه است؟
?چرا بزرگان به سختی شاگرد سلوکی قبول میکردند؟

پ
پ

راهکار نفی خواطر و پیشگیری از آن
?راه رسیدن به نشاط معنوی چیست؟
?بختک چیست و راه نجات از آن چگونه است؟
?چرا بزرگان به سختی شاگرد سلوکی قبول میکردند؟

ثبت دیدگاه