بیانات استاد غفاری ، شب هشتم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
11 آوریل 2022 - 7:50
بازدید 301
1

راهکار نفی خواطر و پیشگیری از آن
?راه رسیدن به نشاط معنوی چیست؟
?بختک چیست و راه نجات از آن چگونه است؟
?چرا بزرگان به سختی شاگرد سلوکی قبول میکردند؟

پ
پ

راهکار نفی خواطر و پیشگیری از آن
?راه رسیدن به نشاط معنوی چیست؟
?بختک چیست و راه نجات از آن چگونه است؟
?چرا بزرگان به سختی شاگرد سلوکی قبول میکردند؟

ثبت دیدگاه