بیانات استاد غفاری ، شب نهم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰1/01/22
۲۲ فروردین ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۰
بازدید 473
3

?اکثر آسیبها از فکر و خطورات است
✅ سرچشمه همه موفقیت‌ها مهرورزی است
❤️ با نماز مهربان باش و سردی نکن
?یاد نعمت‌های پروردگار برای سالک مثل بنزین ماشین است.
?اگر خوب محاسبه کنیم می‌بینیم که حب دنیا داریم
?نفاق درونمان را شناسایی کنیم
✅ انسان هر لحظه باید توبه کند
❤️رفقا همیشه هستند، این ماه با خدا رفیق بازی کن

پ
پ

?اکثر آسیبها از فکر و خطورات است
✅ سرچشمه همه موفقیت‌ها مهرورزی است
❤️ با نماز مهربان باش و سردی نکن
?یاد نعمت‌های پروردگار برای سالک مثل بنزین ماشین است.
?اگر خوب محاسبه کنیم می‌بینیم که حب دنیا داریم
?نفاق درونمان را شناسایی کنیم
✅ انسان هر لحظه باید توبه کند
❤️رفقا همیشه هستند، این ماه با خدا رفیق بازی کن

ثبت دیدگاه