بیانات استاد غفاری ، شب نهم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰1/01/22
 • 22 فروردین 1401 ساعت: ۲۲:۵۰
 • بازدید 616
  4

  ?اکثر آسیبها از فکر و خطورات است
  ✅ سرچشمه همه موفقیت‌ها مهرورزی است
  ❤️ با نماز مهربان باش و سردی نکن
  ?یاد نعمت‌های پروردگار برای سالک مثل بنزین ماشین است.
  ?اگر خوب محاسبه کنیم می‌بینیم که حب دنیا داریم
  ?نفاق درونمان را شناسایی کنیم
  ✅ انسان هر لحظه باید توبه کند
  ❤️رفقا همیشه هستند، این ماه با خدا رفیق بازی کن

  پ
  پ

  ?اکثر آسیبها از فکر و خطورات است
  ✅ سرچشمه همه موفقیت‌ها مهرورزی است
  ❤️ با نماز مهربان باش و سردی نکن
  ?یاد نعمت‌های پروردگار برای سالک مثل بنزین ماشین است.
  ?اگر خوب محاسبه کنیم می‌بینیم که حب دنیا داریم
  ?نفاق درونمان را شناسایی کنیم
  ✅ انسان هر لحظه باید توبه کند
  ❤️رفقا همیشه هستند، این ماه با خدا رفیق بازی کن

  ثبت دیدگاه