بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ۱۴۰1/02/19
 • 22 اردیبهشت 1401 ساعت: ۷:۱۰
 • بازدید 568
  5

  😱 پشیمانی اهل ظاهر از اعمال قشری خود و فریاد «رب ارجعون»
  🔅شهود با مظاهر یا بدون مظاهر؟
  🔺برای خودمان مشغله و کشاکش درست نکنیم.
  ✅ وصال خداوند با قطع امید از مردم حاصل می‌شود.
  🔸عادی رفتار کردن سالک در میان مردم
  ❤️ راه انس گرفتن با خدا از درون: عمل به ضرورت

  پ
  پ

  😱 پشیمانی اهل ظاهر از اعمال قشری خود و فریاد «رب ارجعون»
  🔅شهود با مظاهر یا بدون مظاهر؟
  🔺برای خودمان مشغله و کشاکش درست نکنیم.
  ✅ وصال خداوند با قطع امید از مردم حاصل می‌شود.
  🔸عادی رفتار کردن سالک در میان مردم
  ❤️ راه انس گرفتن با خدا از درون: عمل به ضرورت

  ثبت دیدگاه