بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰1/02/22
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۸
بازدید 426
6

🔅ظهور حالات تجردی ناشی از چیست؟
🔹مراتب خلقت انسان
✅ بازگشت به فطرت یعنی ظهور تمام اسماء الهی
🔅رابطه ظاهر عمل و اسماء الهی
✅ راهبرد ریشه‌ای دفع رذائل به جای مبارزه با تک‌تک آنها

پ
پ

🔅ظهور حالات تجردی ناشی از چیست؟
🔹مراتب خلقت انسان
✅ بازگشت به فطرت یعنی ظهور تمام اسماء الهی
🔅رابطه ظاهر عمل و اسماء الهی
✅ راهبرد ریشه‌ای دفع رذائل به جای مبارزه با تک‌تک آنها

ثبت دیدگاه