بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰1/02/22
 • 23 اردیبهشت 1401 ساعت: ۱۰:۳۸
 • بازدید 602
  6

  🔅ظهور حالات تجردی ناشی از چیست؟
  🔹مراتب خلقت انسان
  ✅ بازگشت به فطرت یعنی ظهور تمام اسماء الهی
  🔅رابطه ظاهر عمل و اسماء الهی
  ✅ راهبرد ریشه‌ای دفع رذائل به جای مبارزه با تک‌تک آنها

  پ
  پ

  🔅ظهور حالات تجردی ناشی از چیست؟
  🔹مراتب خلقت انسان
  ✅ بازگشت به فطرت یعنی ظهور تمام اسماء الهی
  🔅رابطه ظاهر عمل و اسماء الهی
  ✅ راهبرد ریشه‌ای دفع رذائل به جای مبارزه با تک‌تک آنها

  ثبت دیدگاه