بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
13 می 2022 - 10:38
بازدید 274
5

🔅ظهور حالات تجردی ناشی از چیست؟
🔹مراتب خلقت انسان
✅ بازگشت به فطرت یعنی ظهور تمام اسماء الهی
🔅رابطه ظاهر عمل و اسماء الهی
✅ راهبرد ریشه‌ای دفع رذائل به جای مبارزه با تک‌تک آنها

پ
پ

🔅ظهور حالات تجردی ناشی از چیست؟
🔹مراتب خلقت انسان
✅ بازگشت به فطرت یعنی ظهور تمام اسماء الهی
🔅رابطه ظاهر عمل و اسماء الهی
✅ راهبرد ریشه‌ای دفع رذائل به جای مبارزه با تک‌تک آنها

ثبت دیدگاه