بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور  ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
17 می 2022 - 6:20
بازدید 364
1

❤️ اگر آمدی مردانه بیا
🔸ندای الهی درونت را تضعیف نکن
🔺خطر خودسری در سلوک و ضرورت استاد
🔸سالک هر لحظه در معرض تهدید است

پ
پ

❤️ اگر آمدی مردانه بیا
🔸ندای الهی درونت را تضعیف نکن
🔺خطر خودسری در سلوک و ضرورت استاد
🔸سالک هر لحظه در معرض تهدید است

ثبت دیدگاه