بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ۱۴۰1/02/26
 • 27 اردیبهشت 1401 ساعت: ۶:۲۰
 • بازدید 593
  1

  ❤️ اگر آمدی مردانه بیا
  🔸ندای الهی درونت را تضعیف نکن
  🔺خطر خودسری در سلوک و ضرورت استاد
  🔸سالک هر لحظه در معرض تهدید است

  پ
  پ

  ❤️ اگر آمدی مردانه بیا
  🔸ندای الهی درونت را تضعیف نکن
  🔺خطر خودسری در سلوک و ضرورت استاد
  🔸سالک هر لحظه در معرض تهدید است

  ثبت دیدگاه