بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور  ۱۴۰1/02/26
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۶:۲۰
بازدید 460
3

❤️ اگر آمدی مردانه بیا
🔸ندای الهی درونت را تضعیف نکن
🔺خطر خودسری در سلوک و ضرورت استاد
🔸سالک هر لحظه در معرض تهدید است

پ
پ

❤️ اگر آمدی مردانه بیا
🔸ندای الهی درونت را تضعیف نکن
🔺خطر خودسری در سلوک و ضرورت استاد
🔸سالک هر لحظه در معرض تهدید است

ثبت دیدگاه