بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور  ۱۴۰1/03/09
۱۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۵:۵۰
بازدید 453
پ
پ

✅ اگر مراقبه و توجه به حضرت دوست باشد، همه عنایتها سرازیر می‌شود.
🔸اگر توانش را ندارید مهریه بالا تعیین نکنید که حق الناس است.
❤️ به اندازه توانت به خدا عشق بورز و در اعمالت ظهور بده؛ عشق است که انسان را به محبوب می‌رساند نه خم و راست شدن قشری.
🔅بدون لطافت عشق را نمی‌فهمیم، با استمرار در خواندن غزلها لطیف می‌شویم.
✅ معنای رهایی این است که با وجود زندگی در اعتباریات توجه به حضرت عشق باشد و همه امور به امر مولا و برای مولا باشد.

ثبت دیدگاه