بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۱/۰3/12
۱۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۶:۱۸
بازدید 510
4

📺 برنامه سمت خدا واقعا قابل استفاده است مخصوصا مبحث عشق حاج‌آقای عاملی را در این دو هفته حتما گوش کنید.
✅ رسیدن به کمال نهایی از مسیر صبر و استقامت بر امتحانات الهی در این دنیا می‌گذرد.
🔸همه ضعفها و کوتاهی‌ها در اثر دیدن خود است. خود را بردار و خدا را بگذار.
🔹سردار سلیمانی نباید فراموش شود، فقط خالصانه وظیفه را انجام میداد و خود را نمی‌دید.
🔅تمام سِر در اسماء است که همه انسانها دارا هستند.
🔺اگر ما هم به جنبه ملکوتی عالم بی‌توجه باشیم مثل شیطان هستیم که فقط جنبه خاکی بشر را دید.
🇮🇷 به برکت وجود حضرت امام خمینی(ره) سفره رحمت الهی گسترده شده، باید از این انقلاب عظیم مواظبت کنیم

پ
پ

📺 برنامه سمت خدا واقعا قابل استفاده است مخصوصا مبحث عشق حاج‌آقای عاملی را در این دو هفته حتما گوش کنید.
✅ رسیدن به کمال نهایی از مسیر صبر و استقامت بر امتحانات الهی در این دنیا می‌گذرد.
🔸همه ضعفها و کوتاهی‌ها در اثر دیدن خود است. خود را بردار و خدا را بگذار.
🔹سردار سلیمانی نباید فراموش شود، فقط خالصانه وظیفه را انجام میداد و خود را نمی‌دید.
🔅تمام سِر در اسماء است که همه انسانها دارا هستند.
🔺اگر ما هم به جنبه ملکوتی عالم بی‌توجه باشیم مثل شیطان هستیم که فقط جنبه خاکی بشر را دید.
🇮🇷 به برکت وجود حضرت امام خمینی(ره) سفره رحمت الهی گسترده شده، باید از این انقلاب عظیم مواظبت کنیم

ثبت دیدگاه