بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۱/۰3/12
 • 13 خرداد 1401 ساعت: ۶:۱۸
 • بازدید 635
  6

  ? برنامه سمت خدا واقعا قابل استفاده است مخصوصا مبحث عشق حاج‌آقای عاملی را در این دو هفته حتما گوش کنید.
  ✅ رسیدن به کمال نهایی از مسیر صبر و استقامت بر امتحانات الهی در این دنیا می‌گذرد.
  ?همه ضعفها و کوتاهی‌ها در اثر دیدن خود است. خود را بردار و خدا را بگذار.
  ?سردار سلیمانی نباید فراموش شود، فقط خالصانه وظیفه را انجام میداد و خود را نمی‌دید.
  ?تمام سِر در اسماء است که همه انسانها دارا هستند.
  ?اگر ما هم به جنبه ملکوتی عالم بی‌توجه باشیم مثل شیطان هستیم که فقط جنبه خاکی بشر را دید.
  ?? به برکت وجود حضرت امام خمینی(ره) سفره رحمت الهی گسترده شده، باید از این انقلاب عظیم مواظبت کنیم

  پ
  پ

  ? برنامه سمت خدا واقعا قابل استفاده است مخصوصا مبحث عشق حاج‌آقای عاملی را در این دو هفته حتما گوش کنید.
  ✅ رسیدن به کمال نهایی از مسیر صبر و استقامت بر امتحانات الهی در این دنیا می‌گذرد.
  ?همه ضعفها و کوتاهی‌ها در اثر دیدن خود است. خود را بردار و خدا را بگذار.
  ?سردار سلیمانی نباید فراموش شود، فقط خالصانه وظیفه را انجام میداد و خود را نمی‌دید.
  ?تمام سِر در اسماء است که همه انسانها دارا هستند.
  ?اگر ما هم به جنبه ملکوتی عالم بی‌توجه باشیم مثل شیطان هستیم که فقط جنبه خاکی بشر را دید.
  ?? به برکت وجود حضرت امام خمینی(ره) سفره رحمت الهی گسترده شده، باید از این انقلاب عظیم مواظبت کنیم

  ثبت دیدگاه