بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۱/۰۳/16
 • 17 خرداد 1401 ساعت: ۸:۳۸
 • بازدید 589
  5

  ❤️ بی‌وفایی‌های معشوق عین وفا است، اگر این را فهمیدی همه چیز را فهمیدی.
  🔅همه غزل‌های حافظ به انسان درک و فهم می‌دهد و راهگشاست.
  ✅ مقید باشید به دستورات الهی تا سررشته ارتباط قطع نشود.
  🔹کسی که به استاد خاص(امام زمان علیه‌السلام) می‌رسد امتحانات خاص خودش را دارد.
  🔺رها کردن سلوک خیلی خطرناک است، اگر به آقا امام زمان لبیک گفتی در سربازی باقی بمان.
  🔸حالاتتان را حتی به عزیزترین و نزدیک‌ترین افراد نگویید که آسیب‌زننده و خیلی خطرناک است.
  ✅ اگر می‌خواهی سرور و بهجت داشته باشی، اهل #کتمان باش.

  پ
  پ

  ❤️ بی‌وفایی‌های معشوق عین وفا است، اگر این را فهمیدی همه چیز را فهمیدی.
  🔅همه غزل‌های حافظ به انسان درک و فهم می‌دهد و راهگشاست.
  ✅ مقید باشید به دستورات الهی تا سررشته ارتباط قطع نشود.
  🔹کسی که به استاد خاص(امام زمان علیه‌السلام) می‌رسد امتحانات خاص خودش را دارد.
  🔺رها کردن سلوک خیلی خطرناک است، اگر به آقا امام زمان لبیک گفتی در سربازی باقی بمان.
  🔸حالاتتان را حتی به عزیزترین و نزدیک‌ترین افراد نگویید که آسیب‌زننده و خیلی خطرناک است.
  ✅ اگر می‌خواهی سرور و بهجت داشته باشی، اهل  کتمان باش.

  ثبت دیدگاه