بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
07 ژوئن 2022 - 8:38
بازدید 331
4

❤️ بی‌وفایی‌های معشوق عین وفا است، اگر این را فهمیدی همه چیز را فهمیدی.
🔅همه غزل‌های حافظ به انسان درک و فهم می‌دهد و راهگشاست.
✅ مقید باشید به دستورات الهی تا سررشته ارتباط قطع نشود.
🔹کسی که به استاد خاص(امام زمان علیه‌السلام) می‌رسد امتحانات خاص خودش را دارد.
🔺رها کردن سلوک خیلی خطرناک است، اگر به آقا امام زمان لبیک گفتی در سربازی باقی بمان.
🔸حالاتتان را حتی به عزیزترین و نزدیک‌ترین افراد نگویید که آسیب‌زننده و خیلی خطرناک است.
✅ اگر می‌خواهی سرور و بهجت داشته باشی، اهل #کتمان باش.

پ
پ

❤️ بی‌وفایی‌های معشوق عین وفا است، اگر این را فهمیدی همه چیز را فهمیدی.
🔅همه غزل‌های حافظ به انسان درک و فهم می‌دهد و راهگشاست.
✅ مقید باشید به دستورات الهی تا سررشته ارتباط قطع نشود.
🔹کسی که به استاد خاص(امام زمان علیه‌السلام) می‌رسد امتحانات خاص خودش را دارد.
🔺رها کردن سلوک خیلی خطرناک است، اگر به آقا امام زمان لبیک گفتی در سربازی باقی بمان.
🔸حالاتتان را حتی به عزیزترین و نزدیک‌ترین افراد نگویید که آسیب‌زننده و خیلی خطرناک است.
✅ اگر می‌خواهی سرور و بهجت داشته باشی، اهل  کتمان باش.

ثبت دیدگاه