بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۱/۰۳/16
 • 17 خرداد 1401 ساعت: ۸:۳۸
 • بازدید 681
  5

  ❤️ بی‌وفایی‌های معشوق عین وفا است، اگر این را فهمیدی همه چیز را فهمیدی.
  ?همه غزل‌های حافظ به انسان درک و فهم می‌دهد و راهگشاست.
  ✅ مقید باشید به دستورات الهی تا سررشته ارتباط قطع نشود.
  ?کسی که به استاد خاص(امام زمان علیه‌السلام) می‌رسد امتحانات خاص خودش را دارد.
  ?رها کردن سلوک خیلی خطرناک است، اگر به آقا امام زمان لبیک گفتی در سربازی باقی بمان.
  ?حالاتتان را حتی به عزیزترین و نزدیک‌ترین افراد نگویید که آسیب‌زننده و خیلی خطرناک است.
  ✅ اگر می‌خواهی سرور و بهجت داشته باشی، اهل #کتمان باش.

  پ
  پ

  ❤️ بی‌وفایی‌های معشوق عین وفا است، اگر این را فهمیدی همه چیز را فهمیدی.
  ?همه غزل‌های حافظ به انسان درک و فهم می‌دهد و راهگشاست.
  ✅ مقید باشید به دستورات الهی تا سررشته ارتباط قطع نشود.
  ?کسی که به استاد خاص(امام زمان علیه‌السلام) می‌رسد امتحانات خاص خودش را دارد.
  ?رها کردن سلوک خیلی خطرناک است، اگر به آقا امام زمان لبیک گفتی در سربازی باقی بمان.
  ?حالاتتان را حتی به عزیزترین و نزدیک‌ترین افراد نگویید که آسیب‌زننده و خیلی خطرناک است.
  ✅ اگر می‌خواهی سرور و بهجت داشته باشی، اهل  کتمان باش.

  ثبت دیدگاه