بیانات استاد غفاری ، شب شانزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰2/01/17
۲۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۴
بازدید 112
1

🔸 یکی از موانع سلوکی و بندگی، منقطع نشدن از تعلقات است که اگر انقطاع بیاید وصل خداوند حاصل می‌شود.
🔺 اگر در مشکلات اول از همه یاد غیر خدا می‌افتی، اینها تعلق خاطر است.
🔹 هر کسی متناسب با خودش تعلق خاطری دارد یکی به بدنش یکی به مدرک یکی…

❤️ محبتها را باید جهت الهی دهیم
✅ انسان باید محکم روی پای خودش بایستاد و ذلیل دیگران نشود تا عزتش حفظ شود.
🔸 غرور با عزت نفس فرق ظریفی دارد که زمین تا آسمان تفاوت ایجاد می‌کند.
✅ رفیق باید عیب رفیق را بپوشاند، وگرنه نامرد است و رفیق نفس خودش است.
👌 رفیق خوب را از دست ندهید که از صد برادر بهتر است.

پ
پ

           

صوت کامل مراسم همراه دعا افتتاح

شب شانزدهم ماه مبارک رمضان ، شرح حدیث نوف بکالی از آرزوهای امیرالموؤمنین علیه السلام و راه رسیدن به آن

🔸 یکی از موانع سلوکی و بندگی، منقطع نشدن از تعلقات است که اگر انقطاع بیاید وصل خداوند حاصل می‌شود.
🔺 اگر در مشکلات اول از همه یاد غیر خدا می‌افتی، اینها تعلق خاطر است.
🔹 هر کسی متناسب با خودش تعلق خاطری دارد یکی به بدنش یکی به مدرک یکی…
🔅 با انقطاع ابتدایی از تعلقات کوچک، حجابهای نورانی از راه می‌رسد و کمال انقطاع مطرح می‌شود و سپس راهیابی به معدن عظمت
❤️ محبتها را باید جهت الهی دهیم
✅ انسان باید محکم روی پای خودش بایستاد و ذلیل دیگران نشود تا عزتش حفظ شود.
🔸 غرور با عزت نفس فرق ظریفی دارد که زمین تا آسمان تفاوت ایجاد می‌کند.
✅ رفیق باید عیب رفیق را بپوشاند، وگرنه نامرد است و رفیق نفس خودش است.
👌 رفیق خوب را از دست ندهید که از صد برادر بهتر است.

حدیث نوف بکالی کلیک کنید

ثبت دیدگاه