بیانات استاد غفاری ، شب شانزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰2/01/17
 • 25 فروردین 1402 ساعت: ۱۲:۳۴
 • بازدید 296
  7

  ? یکی از موانع سلوکی و بندگی، منقطع نشدن از تعلقات است که اگر انقطاع بیاید وصل خداوند حاصل می‌شود.
  ? اگر در مشکلات اول از همه یاد غیر خدا می‌افتی، اینها تعلق خاطر است.
  ? هر کسی متناسب با خودش تعلق خاطری دارد یکی به بدنش یکی به مدرک یکی…

  ❤️ محبتها را باید جهت الهی دهیم
  ✅ انسان باید محکم روی پای خودش بایستاد و ذلیل دیگران نشود تا عزتش حفظ شود.
  ? غرور با عزت نفس فرق ظریفی دارد که زمین تا آسمان تفاوت ایجاد می‌کند.
  ✅ رفیق باید عیب رفیق را بپوشاند، وگرنه نامرد است و رفیق نفس خودش است.
  ? رفیق خوب را از دست ندهید که از صد برادر بهتر است.

  پ
  پ

             

  صوت کامل مراسم همراه دعا افتتاح

  شب شانزدهم ماه مبارک رمضان ، شرح حدیث نوف بکالی از آرزوهای امیرالموؤمنین علیه السلام و راه رسیدن به آن

  ? یکی از موانع سلوکی و بندگی، منقطع نشدن از تعلقات است که اگر انقطاع بیاید وصل خداوند حاصل می‌شود.
  ? اگر در مشکلات اول از همه یاد غیر خدا می‌افتی، اینها تعلق خاطر است.
  ? هر کسی متناسب با خودش تعلق خاطری دارد یکی به بدنش یکی به مدرک یکی…
  ? با انقطاع ابتدایی از تعلقات کوچک، حجابهای نورانی از راه می‌رسد و کمال انقطاع مطرح می‌شود و سپس راهیابی به معدن عظمت
  ❤️ محبتها را باید جهت الهی دهیم
  ✅ انسان باید محکم روی پای خودش بایستاد و ذلیل دیگران نشود تا عزتش حفظ شود.
  ? غرور با عزت نفس فرق ظریفی دارد که زمین تا آسمان تفاوت ایجاد می‌کند.
  ✅ رفیق باید عیب رفیق را بپوشاند، وگرنه نامرد است و رفیق نفس خودش است.
  ? رفیق خوب را از دست ندهید که از صد برادر بهتر است.

  حدیث نوف بکالی کلیک کنید

  ثبت دیدگاه