بیانات استاد غفاری ، شب هفدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰2/01/18
۲۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۱
بازدید 137
3

🔺 چشم امید به غیر خدا باعث دوری از وصل و قرب و یاد حضرت دوست می‌شود.
🔅 باید در جهاد اکبر موفق باشی و به شهادت فطری برسی تا شهادت در جهاد اصغر نصیب شود.
✅ راه شهادت، قطع تعلق است؛ یعنی کنده شدن کارها از نفس و جهت دهی الهی دادن به محبتها و خوبی‌ها نه ترک آنها.
🔅 انسان باید از عقبی و آخرت هم بگذرد و قطع تعلق کند تا به خود خدا برسد که اگر قابلیتش را نداشتیم درخواست‌های دعای سحر معنا نداشت.
🔺 کسی که نماز فرادی را به جماعت و مسجد ترجیح می‌دهد شیطان سوارش شده و حالش هم شیطانی است.
✅ عزلت گرایی نداریم بلکه باید خلوت در کثرت و جلوت داشته باشیم. همیشه به یاد خدا در همه حال و همه کار.
👌 هرکسی که خدمتش به مردم بیشتر باشد خداوند دوستش دارد.

پ
پ

          

صوت کامل مراسم همراه دعا افتتاح

شب هفدهم ماه مبارک رمضان ، شرح حدیث نوف بکالی از آرزوهای امیرالموؤمنین علیه السلام و راه رسیدن به آن

🔺 چشم امید به غیر خدا باعث دوری از وصل و قرب و یاد حضرت دوست می‌شود.
🔅 باید در جهاد اکبر موفق باشی و به شهادت فطری برسی تا شهادت در جهاد اصغر نصیب شود.
✅ راه شهادت، قطع تعلق است؛ یعنی کنده شدن کارها از نفس و جهت دهی الهی دادن به محبتها و خوبی‌ها نه ترک آنها.
🔅 انسان باید از عقبی و آخرت هم بگذرد و قطع تعلق کند تا به خود خدا برسد که اگر قابلیتش را نداشتیم درخواست‌های دعای سحر معنا نداشت.
🔺 کسی که نماز فرادی را به جماعت و مسجد ترجیح می‌دهد شیطان سوارش شده و حالش هم شیطانی است.
✅ عزلت گرایی نداریم بلکه باید خلوت در کثرت و جلوت داشته باشیم. همیشه به یاد خدا در همه حال و همه کار.
👌 هرکسی که خدمتش به مردم بیشتر باشد خداوند دوستش دارد.
❤️ همین که قدم زنان به سوی خدا بروی خدا دوان دوان به سویت می‌آید.
✅ در رفع نیازها هر چند اجتماعی هستیم و به اسباب رجوع می‌کنیم اما در درون فقط از خدا می‌خواهیم.

حدیث نوف بکالی کلیک کنید

ثبت دیدگاه