بیانات استاد غفاری ، شب هفدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰2/01/18
 • 25 فروردین 1402 ساعت: ۱۳:۱۱
 • بازدید 259
  3

  🔺 چشم امید به غیر خدا باعث دوری از وصل و قرب و یاد حضرت دوست می‌شود.
  🔅 باید در جهاد اکبر موفق باشی و به شهادت فطری برسی تا شهادت در جهاد اصغر نصیب شود.
  ✅ راه شهادت، قطع تعلق است؛ یعنی کنده شدن کارها از نفس و جهت دهی الهی دادن به محبتها و خوبی‌ها نه ترک آنها.
  🔅 انسان باید از عقبی و آخرت هم بگذرد و قطع تعلق کند تا به خود خدا برسد که اگر قابلیتش را نداشتیم درخواست‌های دعای سحر معنا نداشت.
  🔺 کسی که نماز فرادی را به جماعت و مسجد ترجیح می‌دهد شیطان سوارش شده و حالش هم شیطانی است.
  ✅ عزلت گرایی نداریم بلکه باید خلوت در کثرت و جلوت داشته باشیم. همیشه به یاد خدا در همه حال و همه کار.
  👌 هرکسی که خدمتش به مردم بیشتر باشد خداوند دوستش دارد.

  پ
  پ

            

  صوت کامل مراسم همراه دعا افتتاح

  شب هفدهم ماه مبارک رمضان ، شرح حدیث نوف بکالی از آرزوهای امیرالموؤمنین علیه السلام و راه رسیدن به آن

  🔺 چشم امید به غیر خدا باعث دوری از وصل و قرب و یاد حضرت دوست می‌شود.
  🔅 باید در جهاد اکبر موفق باشی و به شهادت فطری برسی تا شهادت در جهاد اصغر نصیب شود.
  ✅ راه شهادت، قطع تعلق است؛ یعنی کنده شدن کارها از نفس و جهت دهی الهی دادن به محبتها و خوبی‌ها نه ترک آنها.
  🔅 انسان باید از عقبی و آخرت هم بگذرد و قطع تعلق کند تا به خود خدا برسد که اگر قابلیتش را نداشتیم درخواست‌های دعای سحر معنا نداشت.
  🔺 کسی که نماز فرادی را به جماعت و مسجد ترجیح می‌دهد شیطان سوارش شده و حالش هم شیطانی است.
  ✅ عزلت گرایی نداریم بلکه باید خلوت در کثرت و جلوت داشته باشیم. همیشه به یاد خدا در همه حال و همه کار.
  👌 هرکسی که خدمتش به مردم بیشتر باشد خداوند دوستش دارد.
  ❤️ همین که قدم زنان به سوی خدا بروی خدا دوان دوان به سویت می‌آید.
  ✅ در رفع نیازها هر چند اجتماعی هستیم و به اسباب رجوع می‌کنیم اما در درون فقط از خدا می‌خواهیم.

  حدیث نوف بکالی کلیک کنید

  ثبت دیدگاه