بیانات استاد غفاری ، شب بیست و ششم ماه مبارک رمضان ۱۴۰2/01/27
۲۷ فروردین ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۴
بازدید 219
2

🔅 هرچه می‌توانیم فضایل اخلاقی را زیاد کنیم چراکه به اهل بیت و خدا شبیه‌تر و نزدیک‌تر می‌شویم.
✅ کریم کسی است که از مالش می‌گذرد نه از اضافاتش البته افراط و تفریط نشود.
🔺 کسانی که با ترفندهایی از خمس و وجوهات فرار می‌کنند، سر خودشان کلاه گذاشته‌اند و معمولا اینها از زندگی لذت نمی‌برند.
🔸 کسی که از نماز و مسجد، تکالیف اجتماعیش را دریافت نمی‌کند، عقب مانده است.
✅ بخشندگی را از همین زمان نداری باید شروع کرد.
🔺 شیطان برخی را با گرفتاری در جزئیات، از حقایق و توفیقات بالا محروم می‌کند.
🔸 مال بدون بخشندگی افتخاری ندارد.

پ
پ

شب بیست و ششم ماه مبارک رمضان ، شرح حدیث نوف بکالی از آرزوهای امیرالموؤمنین علیه السلام و راه رسیدن به آن

🔅 هرچه می‌توانیم فضایل اخلاقی را زیاد کنیم چراکه به اهل بیت و خدا شبیه‌تر و نزدیک‌تر می‌شویم.
✅ کریم کسی است که از مالش می‌گذرد نه از اضافاتش البته افراط و تفریط نشود.
🔺 کسانی که با ترفندهایی از خمس و وجوهات فرار می‌کنند، سر خودشان کلاه گذاشته‌اند و معمولا اینها از زندگی لذت نمی‌برند.
🔸 کسی که از نماز و مسجد، تکالیف اجتماعیش را دریافت نمی‌کند، عقب مانده است.
✅ بخشندگی را از همین زمان نداری باید شروع کرد.
🔺 شیطان برخی را با گرفتاری در جزئیات، از حقایق و توفیقات بالا محروم می‌کند.
🔸 مال بدون بخشندگی افتخاری ندارد.

حدیث نوف بکالی کلیک کنید

ثبت دیدگاه