بیانات استاد غفاری ، شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲/۰۱/۲۸
18 آوریل 2023 - 10:37
بازدید 59
0

✅ آنچه را خداوند مستقیم اعطا کند، هیچ وقت حبط و نابود نمی‌شود، ولی اعمالی که خود انسان تولید کند با گناه از بین می‌رود.
🔅 انسان که مسجود ملائکه است باید درخواست‌هایش به اندازه جایگاه تکوینی‌اش باشد.
🔸 تا از زندان نفس و تعلقات و حجابها آزاد نشویم نمی‌توانیم هم‌سنخ اهل بیت شویم و از اعطای خداوند بهره ببریم.
🔺 ابن ملجم از مقدس نماهایی بود که اسلام و قرآن را وارونه فهمیده بود.
🔸 توقع نداشته باش همیشه اشک و حال داشته باشی.
🔺 شیطان می‌خواهد به واسطه خطاها و غفلت‌ها، از رحمت الهی ناامیدتان کند.
🔺خدای ناکرده اگر اصرار بر خطا و گناه عامدانه باشد، خدا رهایش می‌کند.
🔸 کسی که به نفسش ظلم می‌کند به تمام عالم ستم کرده است و نیکی کننده هم همینطور.
✅ بهترین آسایش، ناامیدی از مردم است.

پ
پ

صوت مراسم

شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان ، شرح حدیث نوف بکالی از آرزوهای امیرالموؤمنین علیه السلام و راه رسیدن به آن

 

✅ آنچه را خداوند مستقیم اعطا کند، هیچ وقت حبط و نابود نمی‌شود، ولی اعمالی که خود انسان تولید کند با گناه از بین می‌رود.
🔅 انسان که مسجود ملائکه است باید درخواست‌هایش به اندازه جایگاه تکوینی‌اش باشد.
🔸 تا از زندان نفس و تعلقات و حجابها آزاد نشویم نمی‌توانیم هم‌سنخ اهل بیت شویم و از اعطای خداوند بهره ببریم.
🔺 ابن ملجم از مقدس نماهایی بود که اسلام و قرآن را وارونه فهمیده بود.
🔸 توقع نداشته باش همیشه اشک و حال داشته باشی.
🔺 شیطان می‌خواهد به واسطه خطاها و غفلت‌ها، از رحمت الهی ناامیدتان کند.
🔺خدای ناکرده اگر اصرار بر خطا و گناه عامدانه باشد، خدا رهایش می‌کند.
🔸 کسی که به نفسش ظلم می‌کند به تمام عالم ستم کرده است و نیکی کننده هم همینطور.
✅ بهترین آسایش، ناامیدی از مردم است.

حدیث نوف بکالی کلیک کنید

ثبت دیدگاه