بیانات استاد غفاری ، شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان ۱۴۰2/01/28
 • 29 فروردین 1402 ساعت: ۱۰:۳۷
 • بازدید 243
  1

  ✅ آنچه را خداوند مستقیم اعطا کند، هیچ وقت حبط و نابود نمی‌شود، ولی اعمالی که خود انسان تولید کند با گناه از بین می‌رود.
  🔅 انسان که مسجود ملائکه است باید درخواست‌هایش به اندازه جایگاه تکوینی‌اش باشد.
  🔸 تا از زندان نفس و تعلقات و حجابها آزاد نشویم نمی‌توانیم هم‌سنخ اهل بیت شویم و از اعطای خداوند بهره ببریم.
  🔺 ابن ملجم از مقدس نماهایی بود که اسلام و قرآن را وارونه فهمیده بود.
  🔸 توقع نداشته باش همیشه اشک و حال داشته باشی.
  🔺 شیطان می‌خواهد به واسطه خطاها و غفلت‌ها، از رحمت الهی ناامیدتان کند.
  🔺خدای ناکرده اگر اصرار بر خطا و گناه عامدانه باشد، خدا رهایش می‌کند.
  🔸 کسی که به نفسش ظلم می‌کند به تمام عالم ستم کرده است و نیکی کننده هم همینطور.
  ✅ بهترین آسایش، ناامیدی از مردم است.

  پ
  پ

  صوت مراسم

  شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان ، شرح حدیث نوف بکالی از آرزوهای امیرالموؤمنین علیه السلام و راه رسیدن به آن

   

  ✅ آنچه را خداوند مستقیم اعطا کند، هیچ وقت حبط و نابود نمی‌شود، ولی اعمالی که خود انسان تولید کند با گناه از بین می‌رود.
  🔅 انسان که مسجود ملائکه است باید درخواست‌هایش به اندازه جایگاه تکوینی‌اش باشد.
  🔸 تا از زندان نفس و تعلقات و حجابها آزاد نشویم نمی‌توانیم هم‌سنخ اهل بیت شویم و از اعطای خداوند بهره ببریم.
  🔺 ابن ملجم از مقدس نماهایی بود که اسلام و قرآن را وارونه فهمیده بود.
  🔸 توقع نداشته باش همیشه اشک و حال داشته باشی.
  🔺 شیطان می‌خواهد به واسطه خطاها و غفلت‌ها، از رحمت الهی ناامیدتان کند.
  🔺خدای ناکرده اگر اصرار بر خطا و گناه عامدانه باشد، خدا رهایش می‌کند.
  🔸 کسی که به نفسش ظلم می‌کند به تمام عالم ستم کرده است و نیکی کننده هم همینطور.
  ✅ بهترین آسایش، ناامیدی از مردم است.

  حدیث نوف بکالی کلیک کنید

  ثبت دیدگاه