بیانات استاد غفاری ، شرح حدیث نوف بکالی ۱۴۰2/03/11
۱۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۴۰
بازدید 107
2

🔸 چرا غروب جمعه احساس غم داریم؟
🔹 چرا مؤمنان برادر یکدیگرند؟
🔅 بصیرت مؤمن به خاطر نور خداوند در نگاهش است که در اثر تقوا حاصل شده.
🔺کسی که بدون نور الهی دیگران را قضاوت می‌کند خیلی خطرناک است.

پ
پ

صوت مراسم

شرح حدیث نوف بکالی از آرزوهای امیرالموؤمنین علیه السلام و راه رسیدن به آن

🔸 چرا غروب جمعه احساس غم داریم؟
🔹 چرا مؤمنان برادر یکدیگرند؟
🔅 بصیرت مؤمن به خاطر نور خداوند در نگاهش است که در اثر تقوا حاصل شده.
🔺کسی که بدون نور الهی دیگران را قضاوت می‌کند خیلی خطرناک است.

حدیث نوف بکالی کلیک کنید

ثبت دیدگاه