بیانات استاد غفاری ، شرح بیانات عرفانی امام خمینی رحمه الله ۱۴۰2/03/15
 • 16 خرداد 1402 ساعت: ۶:۵۲
 • بازدید 352
  13

  ? امام خمینی هم خودش حی است و هم حیات بخش است.
  ? به فرموده حضرت امام، هدف از تشکیل حکومت، عرفان و معنویات اسلام است.
  ? کسی که متوجه خدا شود، تمام مسائل و نگرانی‌هایش رفع می‌شود.
  ? شاید اولین سوالی که در قیامت از ما شود این است که با نعمت امام خمینی چه کردید؟! سالک الی‌الله بیش از بقیه مؤاخذه می‌شود.
  ✅ بنا به فرمایش امام خمینی و رهبر معظم انقلاب، پیغمبر می‌خواست همه مردم را علی‌بن‌ابیطالب کند و انسان قابلیتش را دارد.
  ? اگر طلبه باطن فقه را درک نکند و نور الهی در دلش نیاید سد راه اهل الله می‌شود.

  پ
  پ

  صوت مراسم

   شرح بیانات عرفانی امام خمینی رحمه الله 

  ? امام خمینی هم خودش حی است و هم حیات بخش است.
  ? به فرموده حضرت امام، هدف از تشکیل حکومت، عرفان و معنویات اسلام است.
  ? کسی که متوجه خدا شود، تمام مسائل و نگرانی‌هایش رفع می‌شود.
  ? شاید اولین سوالی که در قیامت از ما شود این است که با نعمت امام خمینی چه کردید؟! سالک الی‌الله بیش از بقیه مؤاخذه می‌شود.
  ✅ بنا به فرمایش امام خمینی و رهبر معظم انقلاب، پیغمبر می‌خواست همه مردم را علی‌بن‌ابیطالب کند و انسان قابلیتش را دارد.
  ? اگر طلبه باطن فقه را درک نکند و نور الهی در دلش نیاید سد راه اهل الله می‌شود.

  ثبت دیدگاه