بیانات استاد غفاری ، شرح بیانات عرفانی امام خمینی رحمه الله ۱۴۰2/03/15
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۶:۵۲
بازدید 114
6

🔅 امام خمینی هم خودش حی است و هم حیات بخش است.
🔹 به فرموده حضرت امام، هدف از تشکیل حکومت، عرفان و معنویات اسلام است.
🔅 کسی که متوجه خدا شود، تمام مسائل و نگرانی‌هایش رفع می‌شود.
🔺 شاید اولین سوالی که در قیامت از ما شود این است که با نعمت امام خمینی چه کردید؟! سالک الی‌الله بیش از بقیه مؤاخذه می‌شود.
✅ بنا به فرمایش امام خمینی و رهبر معظم انقلاب، پیغمبر می‌خواست همه مردم را علی‌بن‌ابیطالب کند و انسان قابلیتش را دارد.
🔺 اگر طلبه باطن فقه را درک نکند و نور الهی در دلش نیاید سد راه اهل الله می‌شود.

پ
پ

صوت مراسم

 شرح بیانات عرفانی امام خمینی رحمه الله 

🔅 امام خمینی هم خودش حی است و هم حیات بخش است.
🔹 به فرموده حضرت امام، هدف از تشکیل حکومت، عرفان و معنویات اسلام است.
🔅 کسی که متوجه خدا شود، تمام مسائل و نگرانی‌هایش رفع می‌شود.
🔺 شاید اولین سوالی که در قیامت از ما شود این است که با نعمت امام خمینی چه کردید؟! سالک الی‌الله بیش از بقیه مؤاخذه می‌شود.
✅ بنا به فرمایش امام خمینی و رهبر معظم انقلاب، پیغمبر می‌خواست همه مردم را علی‌بن‌ابیطالب کند و انسان قابلیتش را دارد.
🔺 اگر طلبه باطن فقه را درک نکند و نور الهی در دلش نیاید سد راه اهل الله می‌شود.

ثبت دیدگاه