بیانات استاد غفاری ، شرح حدیث نوف بکالی ۱۴۰2/03/18
 • 23 خرداد 1402 ساعت: ۵:۳۹
 • بازدید 300
  2

  ❤️ خدا رفیق مهربانی است که با وجود بی‌معرفتی ما، رهایمان نمی‌کند.
  🔹 بیشتر خلوت و نجوای اولیا با خدا در جمع است.
  🔅 حالاتی که او مشاهده می‌شود، بیننده از بین نمی‌رود بلکه باقی به او است.
  🔺 تو بیخود می‌کنی که در برابر خدا عرض اندام می‌کنی و می‌گویی گناهم بخشیده نمی‌شود!
  🔹 عشق و آتش حقیقی یکدفعه رذایل و بدی‌ها را کنار می‌زند.
  ✅ تمام عقب‌ماندگی‌های معنوی ناشی از این است که هنوز گیر خود و تعلقاتمان هستیم، نترس و یکدفعه خودت را کنار بگذا.

  پ
  پ
  صوت مراسم

  شرح حدیث نوف بکالی از آرزوهای امیرالموؤمنین علیه السلام و راه رسیدن به آن

  ❤️ خدا رفیق مهربانی است که با وجود بی‌معرفتی ما، رهایمان نمی‌کند.
  🔹 بیشتر خلوت و نجوای اولیا با خدا در جمع است.
  🔅 حالاتی که او مشاهده می‌شود، بیننده از بین نمی‌رود بلکه باقی به او است.
  🔺 تو بیخود می‌کنی که در برابر خدا عرض اندام می‌کنی و می‌گویی گناهم بخشیده نمی‌شود!
  🔹 عشق و آتش حقیقی یکدفعه رذایل و بدی‌ها را کنار می‌زند.
  ✅ تمام عقب‌ماندگی‌های معنوی ناشی از این است که هنوز گیر خود و تعلقاتمان هستیم، نترس و یکدفعه خودت را کنار بگذا.
  🔅 اصل و انتهای دستورالعمل‌ها این است که لحظه‌ای از خدا غفلت نشود.
  🔹 نوف بکالی بهانه است و حضرت امیر امروز به من و شما دستورالعمل می‌دهد.
  ✅ تا در این عالم و کالبد جسمی هستیم باید مشغول عبادت باشیم و همه کارها را جهت الهی دهیم.

  حدیث نوف بکالی کلیک کنید

  ثبت دیدگاه