بیانات استاد غفاری ، شرح حدیث نوف بکالی ۱۴۰2/03/18
۲۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۵:۳۹
بازدید 101
1

❤️ خدا رفیق مهربانی است که با وجود بی‌معرفتی ما، رهایمان نمی‌کند.
🔹 بیشتر خلوت و نجوای اولیا با خدا در جمع است.
🔅 حالاتی که او مشاهده می‌شود، بیننده از بین نمی‌رود بلکه باقی به او است.
🔺 تو بیخود می‌کنی که در برابر خدا عرض اندام می‌کنی و می‌گویی گناهم بخشیده نمی‌شود!
🔹 عشق و آتش حقیقی یکدفعه رذایل و بدی‌ها را کنار می‌زند.
✅ تمام عقب‌ماندگی‌های معنوی ناشی از این است که هنوز گیر خود و تعلقاتمان هستیم، نترس و یکدفعه خودت را کنار بگذا.

پ
پ
صوت مراسم

شرح حدیث نوف بکالی از آرزوهای امیرالموؤمنین علیه السلام و راه رسیدن به آن

❤️ خدا رفیق مهربانی است که با وجود بی‌معرفتی ما، رهایمان نمی‌کند.
🔹 بیشتر خلوت و نجوای اولیا با خدا در جمع است.
🔅 حالاتی که او مشاهده می‌شود، بیننده از بین نمی‌رود بلکه باقی به او است.
🔺 تو بیخود می‌کنی که در برابر خدا عرض اندام می‌کنی و می‌گویی گناهم بخشیده نمی‌شود!
🔹 عشق و آتش حقیقی یکدفعه رذایل و بدی‌ها را کنار می‌زند.
✅ تمام عقب‌ماندگی‌های معنوی ناشی از این است که هنوز گیر خود و تعلقاتمان هستیم، نترس و یکدفعه خودت را کنار بگذا.
🔅 اصل و انتهای دستورالعمل‌ها این است که لحظه‌ای از خدا غفلت نشود.
🔹 نوف بکالی بهانه است و حضرت امیر امروز به من و شما دستورالعمل می‌دهد.
✅ تا در این عالم و کالبد جسمی هستیم باید مشغول عبادت باشیم و همه کارها را جهت الهی دهیم.

حدیث نوف بکالی کلیک کنید

ثبت دیدگاه