بیانات استاد غفاری ، شب دوم محرم ۱۴۰2/۰4/28
 • 29 تیر 1402 ساعت: ۲:۵۷
 • بازدید 199
  12

  شهید سلیمانی واقعا سلمان زمان است و جلوه تمام انبیا و اولیا در ایشان است.
  🔺هرکس در وظایفش کوتاهی کند، به زحمات انبیا و اهل بیت علیهم‌السلام پشت کرده.
  🔅 برخی عزیزان الحمدلله برداشتهای خوبی از قرآن دارند که به واسطه دیدن با نور طینت و فطرت اهل بیت است.
  ✅ مومنین، حداقلِ خوراک و کلام و خواب را دارند.
  🌷 به عشق اباعبدالله کسانی که به ما بدی کردند را ببخشیم مخصوصا در خانواده.

  پ
  پ

  🔅 شهید سلیمانی واقعا سلمان زمان است و جلوه تمام انبیا و اولیا در ایشان است.
  🔺هرکس در وظایفش کوتاهی کند، به زحمات انبیا و اهل بیت علیهم‌السلام پشت کرده.
  🔅 برخی عزیزان الحمدلله برداشتهای خوبی از قرآن دارند که به واسطه دیدن با نور طینت و فطرت اهل بیت است.
  ✅ مومنین، حداقلِ خوراک و کلام و خواب را دارند.
  🌷 به عشق اباعبدالله کسانی که به ما بدی کردند را ببخشیم مخصوصا در خانواده.
  ✅ با عشق و علاقه در این ایام وقت و مالتان را برای اباعبدالله هزینه کنید.
  🔺کسی که فکر می‌کند کسی هست هیچ وقت به جایی نمی‌رسد.
  🔅 قابلیتمان آنقدر بالاست که مربی‌مان فقط باید اهل بیت علیهم‌السلام باشند.
  🔺 شرک از هزار زنا بالاتر است.
  🔸 از جهال که نمیدانند انتظاری نیست ولی تو که میدانی چرا خطا و گناه می‌کنی؟!
  🌱 همینکه آهنگ شرکت در جلسه اباعبدالله کردی، تمام گناهانت ریخته می‌شود.

  ثبت دیدگاه