بیانات استاد غفاری ، شب دوم محرم ۱۴۰2/۰4/28
۲۹ تیر ۱۴۰۲ - ۲:۵۷
بازدید 76
10

شهید سلیمانی واقعا سلمان زمان است و جلوه تمام انبیا و اولیا در ایشان است.
🔺هرکس در وظایفش کوتاهی کند، به زحمات انبیا و اهل بیت علیهم‌السلام پشت کرده.
🔅 برخی عزیزان الحمدلله برداشتهای خوبی از قرآن دارند که به واسطه دیدن با نور طینت و فطرت اهل بیت است.
✅ مومنین، حداقلِ خوراک و کلام و خواب را دارند.
🌷 به عشق اباعبدالله کسانی که به ما بدی کردند را ببخشیم مخصوصا در خانواده.

پ
پ

🔅 شهید سلیمانی واقعا سلمان زمان است و جلوه تمام انبیا و اولیا در ایشان است.
🔺هرکس در وظایفش کوتاهی کند، به زحمات انبیا و اهل بیت علیهم‌السلام پشت کرده.
🔅 برخی عزیزان الحمدلله برداشتهای خوبی از قرآن دارند که به واسطه دیدن با نور طینت و فطرت اهل بیت است.
✅ مومنین، حداقلِ خوراک و کلام و خواب را دارند.
🌷 به عشق اباعبدالله کسانی که به ما بدی کردند را ببخشیم مخصوصا در خانواده.
✅ با عشق و علاقه در این ایام وقت و مالتان را برای اباعبدالله هزینه کنید.
🔺کسی که فکر می‌کند کسی هست هیچ وقت به جایی نمی‌رسد.
🔅 قابلیتمان آنقدر بالاست که مربی‌مان فقط باید اهل بیت علیهم‌السلام باشند.
🔺 شرک از هزار زنا بالاتر است.
🔸 از جهال که نمیدانند انتظاری نیست ولی تو که میدانی چرا خطا و گناه می‌کنی؟!
🌱 همینکه آهنگ شرکت در جلسه اباعبدالله کردی، تمام گناهانت ریخته می‌شود.

ثبت دیدگاه