بیانات استاد غفاری ، شب پنجم محرم ۱۴۰2/۰4/31
۰۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۶:۳۱
بازدید 80
5

📜 یک صفحه قرآن با تأمل بهتر از یک جزء روخوانی است.
🔺در شأن مؤمن و سالک نیست که با همسر و خانواده بداخلاقی کند
🔸اگر گناهان و خطاها و کینه‌ها و بدخلقی‌ها نبود، جواب سلام اباعبدالله را می‌شنیدیم.

پ
پ

🔸اگر گناهان و خطاها و کینه‌ها و بدخلقی‌ها نبود، جواب سلام اباعبدالله را می‌شنیدیم.
🔺 تشخیص خضر طریق خیلی دشوار است و نیاز به مؤید هست، زیرا برخی دکان‌دار و شیطان هستند.
🔅 ولی وقتی به چنین نعمت بزرگی رسیدی با وسوسه‌های شیطان از دستش مده.
🔹 چنین خوبانی از همه طرف مورد حمله هستند چه از شیطان و منافقین چه از مقدس مآبها و متظاهرین
📜 یک صفحه قرآن با تأمل بهتر از یک جزء روخوانی است.
🔺در شأن مؤمن و سالک نیست که با همسر و خانواده بداخلاقی کند

ثبت دیدگاه