بیانات استاد غفاری ، شب پنجم محرم ۱۴۰2/۰4/31
 • 1 مرداد 1402 ساعت: ۶:۳۱
 • بازدید 337
  5

  ? یک صفحه قرآن با تأمل بهتر از یک جزء روخوانی است.
  ?در شأن مؤمن و سالک نیست که با همسر و خانواده بداخلاقی کند
  ?اگر گناهان و خطاها و کینه‌ها و بدخلقی‌ها نبود، جواب سلام اباعبدالله را می‌شنیدیم.

  پ
  پ

  ?اگر گناهان و خطاها و کینه‌ها و بدخلقی‌ها نبود، جواب سلام اباعبدالله را می‌شنیدیم.
  ? تشخیص خضر طریق خیلی دشوار است و نیاز به مؤید هست، زیرا برخی دکان‌دار و شیطان هستند.
  ? ولی وقتی به چنین نعمت بزرگی رسیدی با وسوسه‌های شیطان از دستش مده.
  ? چنین خوبانی از همه طرف مورد حمله هستند چه از شیطان و منافقین چه از مقدس مآبها و متظاهرین
  ? یک صفحه قرآن با تأمل بهتر از یک جزء روخوانی است.
  ?در شأن مؤمن و سالک نیست که با همسر و خانواده بداخلاقی کند

  ثبت دیدگاه