بیانات استاد غفاری ، شب ششم محرم ۱۴۰2/۰5/01
 • 2 مرداد 1402 ساعت: ۴:۵۹
 • بازدید 304
  5

  ? محرم بهترین فرصت سوار شدن بر کشتی نجات اباعبدالله الحسین علیه‌السلام است، نجات از همه بدیها.
  ✅ لازمه نجات این است که ادب را در کشتی نگه داریم و مردانه ایستادگی کنیم. البته باز دستان اباعبدالله نجاتمان می‌دهد، چون دوستمان دارد.
  ? یکی از علائم نجات، شرکت در محافل اباعبدالله است.
  ✅ کسانی که دنبال تهذیب نفس هستند، بهترین وسیله اباعبدالله است.
  ?مرید و مراد بازی خطای بزرگی است که افراد را به جهنم می‌برد.
  ? زیبایی محرم در این است که اباعبدالله به طور ویژه به توبه‌کاران نظر دارد و غفاریت خدا ظهور دارد.

  پ
  پ

  صوت کامل مراسم همراه روضه

  بیانات استاد غفاری ، شب ششم محرم ، شهر مقدس مشهد

  ? محرم بهترین فرصت سوار شدن بر کشتی نجات اباعبدالله الحسین علیه‌السلام است، نجات از همه بدیها.
  ✅ لازمه نجات این است که ادب را در کشتی نگه داریم و مردانه ایستادگی کنیم. البته باز دستان اباعبدالله نجاتمان می‌دهد، چون دوستمان دارد.
  ? یکی از علائم نجات، شرکت در محافل اباعبدالله است.
  ✅ کسانی که دنبال تهذیب نفس هستند، بهترین وسیله اباعبدالله است.
  ?مرید و مراد بازی خطای بزرگی است که افراد را به جهنم می‌برد.
  ? زیبایی محرم در این است که اباعبدالله به طور ویژه به توبه‌کاران نظر دارد و غفاریت خدا ظهور دارد.
  ? انسان هیچ گاه خدا نمی‌شود بلکه به جایی می‌رسد که از دسترس شیطان خارج می‌شود.
  ❤️ در شهود با چشم دل، بیننده هم خداست نه نفس.
  ? مشیّت خدا این بود که شجره خورده شود ولی اراده تشریعی این بود که خورده نشود.
  ? همه چیز در این عالم وسیله است.

  ثبت دیدگاه