بیانات استاد غفاری ، شب ششم محرم ۱۴۰2/۰5/01
۰۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۴:۵۹
بازدید 79
4

🔅 محرم بهترین فرصت سوار شدن بر کشتی نجات اباعبدالله الحسین علیه‌السلام است، نجات از همه بدیها.
✅ لازمه نجات این است که ادب را در کشتی نگه داریم و مردانه ایستادگی کنیم. البته باز دستان اباعبدالله نجاتمان می‌دهد، چون دوستمان دارد.
🔅 یکی از علائم نجات، شرکت در محافل اباعبدالله است.
✅ کسانی که دنبال تهذیب نفس هستند، بهترین وسیله اباعبدالله است.
🔺مرید و مراد بازی خطای بزرگی است که افراد را به جهنم می‌برد.
🔅 زیبایی محرم در این است که اباعبدالله به طور ویژه به توبه‌کاران نظر دارد و غفاریت خدا ظهور دارد.

پ
پ

صوت کامل مراسم همراه روضه

بیانات استاد غفاری ، شب ششم محرم ، شهر مقدس مشهد

🔅 محرم بهترین فرصت سوار شدن بر کشتی نجات اباعبدالله الحسین علیه‌السلام است، نجات از همه بدیها.
✅ لازمه نجات این است که ادب را در کشتی نگه داریم و مردانه ایستادگی کنیم. البته باز دستان اباعبدالله نجاتمان می‌دهد، چون دوستمان دارد.
🔅 یکی از علائم نجات، شرکت در محافل اباعبدالله است.
✅ کسانی که دنبال تهذیب نفس هستند، بهترین وسیله اباعبدالله است.
🔺مرید و مراد بازی خطای بزرگی است که افراد را به جهنم می‌برد.
🔅 زیبایی محرم در این است که اباعبدالله به طور ویژه به توبه‌کاران نظر دارد و غفاریت خدا ظهور دارد.
🔹 انسان هیچ گاه خدا نمی‌شود بلکه به جایی می‌رسد که از دسترس شیطان خارج می‌شود.
❤️ در شهود با چشم دل، بیننده هم خداست نه نفس.
🔹 مشیّت خدا این بود که شجره خورده شود ولی اراده تشریعی این بود که خورده نشود.
🔸 همه چیز در این عالم وسیله است.

ثبت دیدگاه