بیانات استاد غفاری ، شب هشتم محرم ۱۴۰2/۰5/03
۰۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۷
بازدید 69
3

🔅 امام خمینی(ره) علی‌اکبرهایی تربیت کرد که این کشور را نجات دادند.
🌷 ما هم باید در جهاد اکبر، علی اکبر شویم و به فرموده شهید سلیمانی قبل از شهادت شهید شویم.
🔹 طبق آیات قرآن وظیفه ما جهاد و استقامت است، نتیجه و مقصد اعلی را خدا می‌دهد.
✅ اگر می‌خواهیم شبیه علی اکبر علیه‌السلام شویم باید فرمایش اباعبدالله را پیاده کنیم که شبیه‌ترین به رسول‌الله شویم از نظر خلقت و اخلاق..
🔅 از نظر خلقت ما از طینت اهل بیت هستیم و فرزندان ایشان محسوب می‌شویم، زیارت جامعه کبیره را بخوانید که اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح..

پ
پ

صوت کامل مراسم همراه روضه

بیانات استاد غفاری ، شب هشتم محرم ، شهر مقدس مشهد

🔅 امام خمینی(ره) علی‌اکبرهایی تربیت کرد که این کشور را نجات دادند.
🌷 ما هم باید در جهاد اکبر، علی اکبر شویم و به فرموده شهید سلیمانی قبل از شهادت شهید شویم.
🔹 طبق آیات قرآن وظیفه ما جهاد و استقامت است، نتیجه و مقصد اعلی را خدا می‌دهد.
✅ اگر می‌خواهیم شبیه علی اکبر علیه‌السلام شویم باید فرمایش اباعبدالله را پیاده کنیم که شبیه‌ترین به رسول‌الله شویم از نظر خلقت و اخلاق..
🔅 از نظر خلقت ما از طینت اهل بیت هستیم و فرزندان ایشان محسوب می‌شویم، زیارت جامعه کبیره را بخوانید که اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح..
🌺 اخلاق پیامبر چه بوده؟ کتاب سنن النبی علامه طباطبایی در این زمینه کتاب خوبی است.
🔅 فقط نبوّت و وصایت، مقام خاص آنان است ولی مقام معنوی انبیا و اهل بیت برای همه ما رسیدنی است.
✅ از گرفتاریهای زندگی باید عبور کنیم و نگذاریم مانع رسیدن به مقصد شوند.
👌 بهترین عزاداری و ارادت به آقا درخواست شبیه شدن به حضرت علی اکبر و استقامت در این درخواست است.
✅ تهذیب نفس برای مسئولین واجبتر از بقیه است، اکتفا به داده‌های بیرونی نکنند و باید داده‌ها و نور درونی هم داشته باشند.

ثبت دیدگاه