بیانات استاد غفاری ، شب نهم محرم ۱۴۰2/۰5/04
۰۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۸
بازدید 67
4

✅ اگر از ادب و وفای حضرت اباالفضل تبعیت کنیم خیلی عنایت می‌بینیم.
🔅 بینش از دو عامل به دست می‌آید: «تهذیب نفس» و «علم» و یکی به تنهایی فایده ندارد.
🔹 هر کس به مقتضای شرایطش امتحان می‌شود.
❤️ حضرت اباالفضل، دست‌گیر قوی است، به شرط اینکه اعتماد کنیم به حضرت.

پ
پ

بیانات استاد غفاری ، شب نهم محرم ، شهر مقدس مشهد

✅ اگر از ادب و وفای حضرت اباالفضل تبعیت کنیم خیلی عنایت می‌بینیم.
🔅 بینش از دو عامل به دست می‌آید: «تهذیب نفس» و «علم» و یکی به تنهایی فایده ندارد.
🔹 هر کس به مقتضای شرایطش امتحان می‌شود.
❤️ حضرت اباالفضل، دست‌گیر قوی است، به شرط اینکه اعتماد کنیم به حضرت ابالفضل عباس 

برای خرید کتاب ظهور عشق کلیک کنید

ثبت دیدگاه