بیانات استاد غفاری ، شب دهم محرم (شب عاشورا )۱۴۰2/۰5/05
۰۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۰۴
بازدید 88
5

🔅 اگر کسی می‌خواهد در سلوک موفق باشد، چراغ هدایت، اباعبدالله الحسین است.
✅ اشک بر اباعبدالله انسان را از جهنم نفس رهایی می‌دهد.
🔺 حواسمان باشد نیرنگ و خیانت نکنیم چه نسبت به خانواده و.. چه در معنویت و مسیر خلیفة اللهی.
✅ انسان نباید کاری کند که به عذرخواهی بکشد.
🔸 فقط بر دشمنان اهل بیت، غضب داشته باش.
🌷 امشب کسی خودش را محروم نکند، امام حسین همه را می‌خرد، هرچقدر گناه داشته باشیم.

پ
پ

صوت کامل مراسم همراه روضه

🔅 اگر کسی می‌خواهد در سلوک موفق باشد، چراغ هدایت، اباعبدالله الحسین است.
✅ اشک بر اباعبدالله انسان را از جهنم نفس رهایی می‌دهد.
🔺 حواسمان باشد نیرنگ و خیانت نکنیم چه نسبت به خانواده و.. چه در معنویت و مسیر خلیفة اللهی.
✅ انسان نباید کاری کند که به عذرخواهی بکشد.
🔸 فقط بر دشمنان اهل بیت، غضب داشته باش.
🌷 امشب کسی خودش را محروم نکند، امام حسین همه را می‌خرد، هرچقدر گناه داشته باشیم.

ثبت دیدگاه