بیانات استاد غفاری ، شب دهم محرم (شب عاشورا )۱۴۰2/۰5/05
 • 8 مرداد 1402 ساعت: ۸:۰۴
 • بازدید 258
  4

  🔅 اگر کسی می‌خواهد در سلوک موفق باشد، چراغ هدایت، اباعبدالله الحسین است.
  ✅ اشک بر اباعبدالله انسان را از جهنم نفس رهایی می‌دهد.
  🔺 حواسمان باشد نیرنگ و خیانت نکنیم چه نسبت به خانواده و.. چه در معنویت و مسیر خلیفة اللهی.
  ✅ انسان نباید کاری کند که به عذرخواهی بکشد.
  🔸 فقط بر دشمنان اهل بیت، غضب داشته باش.
  🌷 امشب کسی خودش را محروم نکند، امام حسین همه را می‌خرد، هرچقدر گناه داشته باشیم.

  پ
  پ

  صوت کامل مراسم همراه روضه

  🔅 اگر کسی می‌خواهد در سلوک موفق باشد، چراغ هدایت، اباعبدالله الحسین است.
  ✅ اشک بر اباعبدالله انسان را از جهنم نفس رهایی می‌دهد.
  🔺 حواسمان باشد نیرنگ و خیانت نکنیم چه نسبت به خانواده و.. چه در معنویت و مسیر خلیفة اللهی.
  ✅ انسان نباید کاری کند که به عذرخواهی بکشد.
  🔸 فقط بر دشمنان اهل بیت، غضب داشته باش.
  🌷 امشب کسی خودش را محروم نکند، امام حسین همه را می‌خرد، هرچقدر گناه داشته باشیم.

  ثبت دیدگاه