بیانات استاد غفاری ، شب یازدهم محرم ۱۴۰2/۰5/06
 • 8 مرداد 1402 ساعت: ۸:۰۷
 • بازدید 196
  7

  🇮🇷 بعد از ۱۴۰۰ سال پرچم امام حسین علیه‌السلام بالا آمده، به خاطر مشکلات اقتصادی، این پرچم و نظام را زیر سوال نبریم.
  🔅 ابتلا و امتحان حتمی است و باعث رشد است مخصوصا برای خاصان.
  🔹 همینکه در مسیر ماندی، بزرگترین عنایت است.
  🔅 هرکه رشدش بیشتر، امتحانات بیشتر.
  ✅ هرچه با عمق فجایع عاشورا آشنا می‌شویم، غیرت و مردانگی‌مان در مسیر، بیشتر می‌شود.
  🔹 خدا ترسی انسان را به مراقبه و خوف محبتی می‌کشاند.

  پ
  پ

  صوت کامل مراسم همراه روضه

  🇮🇷 بعد از ۱۴۰۰ سال پرچم امام حسین علیه‌السلام بالا آمده، به خاطر مشکلات اقتصادی، این پرچم و نظام را زیر سوال نبریم.
  🔅 ابتلا و امتحان حتمی است و باعث رشد است مخصوصا برای خاصان.
  🔹 همینکه در مسیر ماندی، بزرگترین عنایت است.
  🔅 هرکه رشدش بیشتر، امتحانات بیشتر.
  ✅ هرچه با عمق فجایع عاشورا آشنا می‌شویم، غیرت و مردانگی‌مان در مسیر، بیشتر می‌شود.
  🔹 خدا ترسی انسان را به مراقبه و خوف محبتی می‌کشاند.
  ✅ هرچه احسان و کمک مخفی‌تر باشد بهتر است.
  🔺 اگر توقع تشکر داری یعنی کار برای خدا نبوده!
  🌺 کسی که با تو قهر کرده ولی دوست اهل بیت است، تو قدم پیش بگذار و آشتی کن.
  🔹 دنیا و هرچه در آن است ابزار رسیدن به توحید است وگرنه خودش عدم است.

  ثبت دیدگاه