بیانات استاد غفاری ، شب یازدهم محرم ۱۴۰2/۰5/06
۰۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۰۷
بازدید 76
4

🇮🇷 بعد از ۱۴۰۰ سال پرچم امام حسین علیه‌السلام بالا آمده، به خاطر مشکلات اقتصادی، این پرچم و نظام را زیر سوال نبریم.
🔅 ابتلا و امتحان حتمی است و باعث رشد است مخصوصا برای خاصان.
🔹 همینکه در مسیر ماندی، بزرگترین عنایت است.
🔅 هرکه رشدش بیشتر، امتحانات بیشتر.
✅ هرچه با عمق فجایع عاشورا آشنا می‌شویم، غیرت و مردانگی‌مان در مسیر، بیشتر می‌شود.
🔹 خدا ترسی انسان را به مراقبه و خوف محبتی می‌کشاند.

پ
پ

صوت کامل مراسم همراه روضه

🇮🇷 بعد از ۱۴۰۰ سال پرچم امام حسین علیه‌السلام بالا آمده، به خاطر مشکلات اقتصادی، این پرچم و نظام را زیر سوال نبریم.
🔅 ابتلا و امتحان حتمی است و باعث رشد است مخصوصا برای خاصان.
🔹 همینکه در مسیر ماندی، بزرگترین عنایت است.
🔅 هرکه رشدش بیشتر، امتحانات بیشتر.
✅ هرچه با عمق فجایع عاشورا آشنا می‌شویم، غیرت و مردانگی‌مان در مسیر، بیشتر می‌شود.
🔹 خدا ترسی انسان را به مراقبه و خوف محبتی می‌کشاند.
✅ هرچه احسان و کمک مخفی‌تر باشد بهتر است.
🔺 اگر توقع تشکر داری یعنی کار برای خدا نبوده!
🌺 کسی که با تو قهر کرده ولی دوست اهل بیت است، تو قدم پیش بگذار و آشتی کن.
🔹 دنیا و هرچه در آن است ابزار رسیدن به توحید است وگرنه خودش عدم است.

ثبت دیدگاه