بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/08/11
 • 13 آبان 1402 ساعت: ۶:۲۲
 • بازدید 224
  7

  ?کسی که برای غزه ناراحت نیست باید در آدم بودن خود شک کند!
  ? در شش آیه اول سوره حدید تفکر کنید که اسراری دارد و همچنین آیات آخر سوره حشر.
  ✅ انسان باید با وجود همه مظاهر و کثرات دنیا به مقام ولایت الهی نائل شود مثل پیامبر که از همه بیشتر خانواده دوست بود.
  ?طبق آیات قرآن همه ما در بهشت بودیم پس حماقت است که نهایت تلاشمان برای بهشت باشد و بالاترش را نخواهیم!
  ? بچه تا دو سالگی خدا را بدون حجاب نشان میدهد.
  ? تا شش سال تمام پادشاه مطلق است و تشرها و عصبانیتها استعدادهای ظاهری و معنوی بچه را میکشد!
  ?مراقب لقمه های شبهه ناک شکمی و کلامی و اعتقادی باشید البته حق وسواس و شک و تجسس ندارید. کاش نماز شبت تعطیل شود ولی سوءظن به مومن نداشته باشی
  ??دیدن فطرت و ملکوت با همین ریزه کاری ها است.

  پ
  پ

  صوت کامل مراسم

  ?کسی که برای غزه ناراحت نیست باید در آدم بودن خود شک کند!
  ? در شش آیه اول سوره حدید تفکر کنید که اسراری دارد و همچنین آیات آخر سوره حشر.
  ✅ انسان باید با وجود همه مظاهر و کثرات دنیا به مقام ولایت الهی نائل شود مثل پیامبر که از همه بیشتر خانواده دوست بود.
  ?طبق آیات قرآن همه ما در بهشت بودیم پس حماقت است که نهایت تلاشمان برای بهشت باشد و بالاترش را نخواهیم!
  ? بچه تا دو سالگی خدا را بدون حجاب نشان میدهد.
  ? تا شش سال تمام پادشاه مطلق است و تشرها و عصبانیتها استعدادهای ظاهری و معنوی بچه را میکشد!
  ?مراقب لقمه های شبهه ناک شکمی و کلامی و اعتقادی باشید البته حق وسواس و شک و تجسس ندارید. کاش نماز شبت تعطیل شود ولی سوءظن به مومن نداشته باشی
  ??دیدن فطرت و ملکوت با همین ریزه کاری ها است.
  ?خواب را خودتان تعبیر نکنید و نزد معبّر هم نروید, اگر خیلی مهم بود به استاد گزارش دهید و در کل فال نیک بزنید.
  ✅ بداخلاقی با همسر از شما سالکین بعید است. زن امانت خداست و خیلی به محبت و توجه نیاز دارد. اگر بعضی خواسته ها را نمیتوانید تامین کنید با محبت و صادقانه بیان کنید. با وجود “لا یهدی القوم الظالمین” چطور میخواهی رشد کنی؟ مقتدر و متواضع باشید. اقتدار به قلدری نیست.
  ?برخی خانمها هم خیلی بد هستند و در هر چیزی میخواهند فضولی کنند و میخواهد حاکم بویو باشد و شوهرش در چنگش باشد.
  ?خانمی که حساسیتهای آقا را شناسایی کند و احترام به آنها بگذارد میتواند آقا را در چنگش بگیرد و برعکس آقا هم همینطور.
  ? اگر نماز شبت قضا میشود و حجابها کنار نمیرود بدان که با همسرت بداخلاق هستی, چطور مقامات توحیدی را هم میخواهی؟!

  ? خیلی کلیدها در این صحبتهای امشب بود اگر شد چند بار گوش کنید.

  ثبت دیدگاه