بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/08/11
 • 13 آبان 1402 ساعت: ۶:۲۲
 • بازدید 143
  8

  🔺کسی که برای غزه ناراحت نیست باید در آدم بودن خود شک کند!
  👌 در شش آیه اول سوره حدید تفکر کنید که اسراری دارد و همچنین آیات آخر سوره حشر.
  ✅ انسان باید با وجود همه مظاهر و کثرات دنیا به مقام ولایت الهی نائل شود مثل پیامبر که از همه بیشتر خانواده دوست بود.
  🔅طبق آیات قرآن همه ما در بهشت بودیم پس حماقت است که نهایت تلاشمان برای بهشت باشد و بالاترش را نخواهیم!
  👶 بچه تا دو سالگی خدا را بدون حجاب نشان میدهد.
  👑 تا شش سال تمام پادشاه مطلق است و تشرها و عصبانیتها استعدادهای ظاهری و معنوی بچه را میکشد!
  🔺مراقب لقمه های شبهه ناک شکمی و کلامی و اعتقادی باشید البته حق وسواس و شک و تجسس ندارید. کاش نماز شبت تعطیل شود ولی سوءظن به مومن نداشته باشی
  👌👌دیدن فطرت و ملکوت با همین ریزه کاری ها است.

  پ
  پ

  صوت کامل مراسم

  🔺کسی که برای غزه ناراحت نیست باید در آدم بودن خود شک کند!
  👌 در شش آیه اول سوره حدید تفکر کنید که اسراری دارد و همچنین آیات آخر سوره حشر.
  ✅ انسان باید با وجود همه مظاهر و کثرات دنیا به مقام ولایت الهی نائل شود مثل پیامبر که از همه بیشتر خانواده دوست بود.
  🔅طبق آیات قرآن همه ما در بهشت بودیم پس حماقت است که نهایت تلاشمان برای بهشت باشد و بالاترش را نخواهیم!
  👶 بچه تا دو سالگی خدا را بدون حجاب نشان میدهد.
  👑 تا شش سال تمام پادشاه مطلق است و تشرها و عصبانیتها استعدادهای ظاهری و معنوی بچه را میکشد!
  🔺مراقب لقمه های شبهه ناک شکمی و کلامی و اعتقادی باشید البته حق وسواس و شک و تجسس ندارید. کاش نماز شبت تعطیل شود ولی سوءظن به مومن نداشته باشی
  👌👌دیدن فطرت و ملکوت با همین ریزه کاری ها است.
  🔹خواب را خودتان تعبیر نکنید و نزد معبّر هم نروید, اگر خیلی مهم بود به استاد گزارش دهید و در کل فال نیک بزنید.
  ✅ بداخلاقی با همسر از شما سالکین بعید است. زن امانت خداست و خیلی به محبت و توجه نیاز دارد. اگر بعضی خواسته ها را نمیتوانید تامین کنید با محبت و صادقانه بیان کنید. با وجود “لا یهدی القوم الظالمین” چطور میخواهی رشد کنی؟ مقتدر و متواضع باشید. اقتدار به قلدری نیست.
  🔺برخی خانمها هم خیلی بد هستند و در هر چیزی میخواهند فضولی کنند و میخواهد حاکم بویو باشد و شوهرش در چنگش باشد.
  👌خانمی که حساسیتهای آقا را شناسایی کند و احترام به آنها بگذارد میتواند آقا را در چنگش بگیرد و برعکس آقا هم همینطور.
  🔺 اگر نماز شبت قضا میشود و حجابها کنار نمیرود بدان که با همسرت بداخلاق هستی, چطور مقامات توحیدی را هم میخواهی؟!

  🔑 خیلی کلیدها در این صحبتهای امشب بود اگر شد چند بار گوش کنید.

  ثبت دیدگاه