بیانات استاد غفاری ، روز اول ماه مبارک رمضان ۱۴۰2/12/22
 • 23 اسفند 1402 ساعت: ۷:۰۷
 • بازدید 116
  4

  ? ماه رمضان دعوت خاصه خداوند از بندگان است.
  ?همه انبیا امتشان را به مقام معنوی خود دعوت میکنند و لذا الگویشان هستند.
  ?خود مسجد آمدن دعا است و یعنی خدایا دوست دارم.
  ?کسی که برای خودش دعا نمیکند بوی عجب و استکبار میدهد در حالیکه خودمان اولی هستیم و گرفتاریم.
  ?خداشناس‌ترین فرد کسی است که بیشتر دعا می‌کند…

  پ
  پ

  صوت کامل مراسم همراه دعای افتتاح

  ? ماه رمضان دعوت خاصه خداوند از بندگان است.
  ?همه انبیا امتشان را به مقام معنوی خود دعوت میکنند و لذا الگویشان هستند.
  ?خود مسجد آمدن دعا است و یعنی خدایا دوست دارم.
  ?کسی که برای خودش دعا نمیکند بوی عجب و استکبار میدهد در حالیکه خودمان اولی هستیم و گرفتاریم.
  ?خداشناس‌ترین فرد کسی است که بیشتر دعا می‌کند.
  ✅ نیت کنید خدایا در هر عمل خوبی پدر و مادرم را شریک قرار بده.
  ? بزرگان اگر به جایی رسیدند از ادب به والدین است.
  ✅ سعی کنیم با دعای عملی، دعای زبانی را امضا و تایید کنیم.
  ?از دعا برای مردم مظلوم غزه فراموش نکنیم.
  ?خداوند در گمان بنده است پس یقین داشته باش که اجابت میکند و رد نمی‌کند.

  ثبت دیدگاه