بیانات استاد غفاری ، روز دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰2/12/23
 • 25 اسفند 1402 ساعت: ۳:۲۰
 • بازدید 38
  2

  🔅سرّ آفرینش در دعای سحر است که نشان عظمت ماه رمضان است.
  🔹کسی که خود را نشناسد خدا را نمی‌شناسد.
  🔅 دعا عامل ارتباط با خداست.
  ❤️ بیشتر عشق و محبت های خدا با رنج و بلا است….

  پ
  پ

  صوت کامل مراسم

  🔅سرّ آفرینش در دعای سحر است که نشان عظمت ماه رمضان است.
  🔹کسی که خود را نشناسد خدا را نمی‌شناسد.
  🔅 دعا عامل ارتباط با خداست.
  ❤️ بیشتر عشق و محبت های خدا با رنج و بلا است.
  ✅ در دعا پافشاری و اصرار کنید مثل کودک، که این بهانه است و خدا دوست دارد این اصرار بنده را.
  🌺 بهشت را به بهانه می‌دهند ولی مراتب بالا را به بها و مراقبه سنگین می‌دهند.
  🔹گاهی عشق بازی با اهل بیت و خدا باعث فراموشی خواسته‌ها می‌شود.
  👌کسی که دلش در گرو خشنودی خداوند است هرچند به چاله بیفتد بهتر از مقدس مآبها است که دل به عبادات قشری دارند!
  🔺امان از مقدس مآبها که آخر هم دست خالی از دنیا می‌روند.
  🔅آرزوی ما مخلَص شدن و توحید و یکی شدن است که خودمان را هم نبینیم.
  🔺اگر از معارف توحیدی بهره‌مند نباشیم فرقی با بچه نداریم و فقط اسباب بازیها بزرگتر شده، البته فرقش این است که بچه معصوم است ولی تو بدبختی.
  🔹قناعت این نیست که نه خودت بخوری نه به دیگران بدهی.
  ✅ مسجد باید بروید تا مشکلات مادی و معنوی مسلمین را حل کنید وگرنه فقط سر به خاک گذاشتن چه فایده؟!
  ✅ هرچه می‌بینی یک چرا بگذار جلویش(تا فلسفه‌اش را دریابی و به معرفت برسی). مثلاً چرا دعا چرا مسجد و…

  ثبت دیدگاه