بیانات استاد غفاری ، شرح مناجات شعبانیه ۱۴۰3/03/10
 • 12 خرداد 1403 ساعت: ۱:۱۱
 • بازدید 31
  7

  🔅 دعا و مناجات انسان را از این دنیا می‌کند و به عوالم ملکوتی می‌برد و اون حقیقت در انسان تجلی می‌کند.
  🔹البته تا انسان از نفس خارج نشده نمی‌تواند به خود نسبت دهد.
  ❤️ بیش از اینکه ما لقای خدا را دوست داریم خدا لقای ما را دوست دارد…

  پ
  پ

  صوت مراسم

  شرح مناجات شعبانیه

  🔅 دعا و مناجات انسان را از این دنیا می‌کند و به عوالم ملکوتی می‌برد و اون حقیقت در انسان تجلی می‌کند.
  🔹البته تا انسان از نفس خارج نشده نمی‌تواند به خود نسبت دهد.
  🔺حواستان باشد پس زدن این موهبت الهی و شک و تلقین منفی انسان را تا تیمارستان و خودکشی می‌کشاند.
  ❤️ بیش از اینکه ما لقای خدا را دوست داریم خدا لقای ما را دوست دارد.
  👌 تضرع و توسل و توکل خیلی راهگشاست.
  🔅همه بعد از مرگ به لقا میرسند ولی لقاها زمین تا آسمان فرق می‌کند.
  🌺 مژده اینکه در ظرف لقا هستیم فقط یک قدم مانده که «توجه به توجه» است.
  ✅ یک ذره با حیا باشیم و از خدای تبارک و تعالی حیا کنیم.
  🙏 خدایا نمی‌خواهم لحظه‌ای از حال توجه، طرد شوم.
  👌طلب ردخور ندارد و موقع طلب انسان با صاحب طلب یکی می‌شود.
  🔹 طبق روایات عیادت کننده و عیادت شونده و در حقیقت دهنده و گیرنده خداست.

  ثبت دیدگاه