بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ۱۴۰3/03/14
 • 16 خرداد 1403 ساعت: ۴:۵۹
 • بازدید 28
  4

  🔹 هدف از تشکیل حکومت، نشر معارف توحیدی است.
  🌺 امام خمینی زنده است و حیات حقیقی دارد.
  🔅 نماز شب حقیقتی است که وقتی با کسی رفاقت کند تا آخر رفاقت میکند.
  🔹 نماز شب انسان را از احتیاج به نامرد نجات می‌دهد.
  ✅ خود را از نماز شب محروم نکنید.

  پ
  پ

  صوت کامل مراسم

  🔹 هدف از تشکیل حکومت، نشر معارف توحیدی است.
  🌺 امام خمینی زنده است و حیات حقیقی دارد.
  🔅 نماز شب حقیقتی است که وقتی با کسی رفاقت کند تا آخر رفاقت میکند.
  🔹 نماز شب انسان را از احتیاج به نامرد نجات می‌دهد.
  ✅ خود را از نماز شب محروم نکنید.
  👌 در امتحانات، خدا میخواهد ضعیف بودنت را ببینی و بعد قدرت بدهد و قدرتت را هم ببینی.
  ❤️ خدا را خارج از خود جستجو نکنیم، او از ما جدا نیست و ما از او جدا نیستیم؛ دوری برمیگردد به کوری ما.

  ثبت دیدگاه