آرشیو » تهذیب نفس - شهد عشق ( استاد غفاری )

ترک گناه کبیره
1 ماه قبل

ترک گناه کبیره

کسی که مرگ را باور کند ، گناه کبیره انجام نمی دهد .

چیزی یافت نشد !