بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
22 می 2021 - 9:54
بازدید 60
4

🔹 تا زنده هستیم امید داریم و راه بازگشت هست ولی مراقب باشیم با خداوند پیمان شکنی نکنیم.
❤️ معنای ترس محبتی
💎 بدی را با خوبی جواب بده
🔅 شایستگان و کسانی که کمی معرفت دارند می‌گویند: «رب ارجعونی»
🔺 همه کتک‌ها از بی‌صبری ماست

پ
پ

🔹 تا زنده هستیم امید داریم و راه بازگشت هست ولی مراقب باشیم با خداوند پیمان شکنی نکنیم.
❤️ معنای ترس محبتی
💎 بدی را با خوبی جواب بده
🔅 شایستگان و کسانی که کمی معرفت دارند می‌گویند: «رب ارجعونی»
🔺 همه کتک‌ها از بی‌صبری ماست

ثبت دیدگاه