بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
01 ژوئن 2021 - 16:23
بازدید 266
1

✅ شاه کلید سلوک: خودت را بردار خدا را بگذار
🔹رهایی و بیرون آمدن از کثرات به جای تولید کثرت بیشتر
🔺عمل خیر به امر نفس یا به امر مولا؟!
🔅همه حرف انبیا و کتب آسمانی به یک چیز منتهی میشود: #توجه به خدا
✅مواهب اعطایی‌ حبط نمی‌شوند
🔅ویژگیهای اولوالالباب(خردمندان)

پ
پ

✅ شاه کلید سلوک: خودت را بردار خدا را بگذار
🔹رهایی و بیرون آمدن از کثرات به جای تولید کثرت بیشتر
🔺عمل خیر به امر نفس یا به امر مولا؟!
🔅همه حرف انبیا و کتب آسمانی به یک چیز منتهی میشود: #توجه به خدا
✅مواهب اعطایی‌ حبط نمی‌شوند
🔅ویژگیهای اولوالالباب(خردمندان)

ثبت دیدگاه