شب میلاد رسول گرامی اسلام و امام جعفر صادق و شرح کتاب جمال آفتاب ۱۴۰2/07/10
۱۱ مهر ۱۴۰۲ - ۳:۵۵
بازدید 144
6

🌺 به برکت ولادت پیامبر اسلام، یقینا بتهای نفس شکسته می‌شود و امشب و فردا تولد تازه‌ای داریم که باید مواظبت جدی کنیم.
🔅 در مرتبه‌ای یاد خدا هم کنار می‌رود و انسان مظهر او می‌شود.
🔹 در مواقع امتحان معلوم می‌شود چقدر دلداده هستیم و صداقت داریم!
✅ کسی که واقعا رها است تا آخرین لحظه تلاش می‌کند وگرنه استکبار دارد.

پ
پ

صوت کامل مراسم همراه مولودی

شب میلاد پیامبر گرامی اسلام صل الله علیه و اله و امام جعفر صادق علیه السلام و شرح کتاب جمال افتاب آیت الله سعادت پرور

🌺 به برکت ولادت پیامبر اسلام، یقینا بتهای نفس شکسته می‌شود و امشب و فردا تولد تازه‌ای داریم که باید مواظبت جدی کنیم.
🔅 در مرتبه‌ای یاد خدا هم کنار می‌رود و انسان مظهر او می‌شود.
🔹 در مواقع امتحان معلوم می‌شود چقدر دلداده هستیم و صداقت داریم!
✅ کسی که واقعا رها است تا آخرین لحظه تلاش می‌کند وگرنه استکبار دارد.

ثبت دیدگاه